- - - - - -
Pazar, 24 Haziran 2018

Ana Menü

İçten Temiz Olmak

27.05.2018

Tanrı’nın bize sağladığı büyük bereketler. Efesliler:1:3-14

Ben sağlıksız bir ailede doğup mutsuz bir hayat yaşayan biriydim. Bir gün arkadaşım bana “Gerçeği buldum, çok mutluyum” dedi. Ben de “Gerçeği nasıl buldun” diye sordum. O dedi ki, “İncil okuyarak İsa Mesih’te yeni hayatımı buldum.” Onun tanıklığı yüzünden bende İncil okumaya başladım. Bir buçuk sene devamlı olarak İncil okudum. Gerçekten de İncil harika idi. Daha önce okumuş olduğum çoğu kitaptan daha güzeldi. Günah hakkında bir çok yerde anlatıyordu. Fakat  bu günah kelimesi beni rahatsız ederdi. Üniversite üçüncü sınıftayken yaz kampına katılıp vaaz dinlerken günahın ne olduğunu anladım. Ve tövbe edip İsa Mesih’i benim günahımı bağışlayan kurtarıcı olarak yüreğime kabul ettim. O gün Kutsal Ruh yüreğime öyle işledi ki, Kutsal Ruh’tan yeniden doğdum günahlı yaşamımı bıraktım, İsa Mesih aracılığıyla gerçeğe ve yeni hayatıma kavuştum. O günden itibaren yaşamım gitgide değişmeye başladı. Sigara, alkol ve günahın tüm alışkanlıklarını bırakarak İsa Mesih’te kutsal bir hayat yaşama başladım. Yaşam hedefim Mesih’e benzer olmaktı. Elçi Pavlus dediği gibi dirilişin gücüne ortak olmak Tanrı’nın isteğini yerine getirmek yaşamımın amacı oldu.  Yaşamımın kökünden değişmesinin nedeni müjdenin gerçeğini kavradıktan sonra oldu. Bugün sizlere müjdenin ne olduğunu açıklamak istiyorum.

Tanrı’nın bize sağladığı en büyük bereketin ne olduğunu biliyor musunuz? Benim gibi günahkarları seçip Tanrı’nın çocuğu kılmaktır. Birisi size İsa Mesih’e iman ettikten sonra Tanrı’dan aldığın bereket nedir diye sorarsa, imanla emin olarak Tanrı’nın çocuğu olmam Tanrı’dan aldığım en büyük berekettir diyebilirsiniz. Gerçekten de öyledir. İsa Mesih’e iman edip Tanrı’dan aldığımız en büyük bereket Tanrı’nın çocuğu olmaktır.

Siz Mesih’te Tanrı’nın çocuğu oldunuz. Bu Tanrı’dan aldığınız en büyük berekettir. İkinci olarak Tanrı’dan aldığınız bereketin ne olduğunu biliyor musunuz? İsa Mesih’te günahınızın bağışlanmasıdır. Üçüncü olarak; İsa Mesih’e iman ettikten sonra Tanrı’dan aldığınız bereket şudur, kurtuluşun garantisi olarak içinize Kutsal Ruh’un gelmesidir. Bugün sizlere İsa Mesih aracılığıyla aldığım Tanrı’nın üç bereketi konusunda paylaşacağım.

Efesliler mektubu, Elçi Pavlus Roma hapishanesindeyken, iki buçuk sene boyunca paylaştığı Efes’teki imanlılara gönderdiği mektuptur. Elçi Pavlus bu mektuba öncelikle Tanrı’dan aldığı bereketleri açıklamasıyla başlar. Efesliler:1:3-14 ayetleri arası Yunanca olarak uzun ve tek bir cümledir. Mektuba başlarken “Tanrı’ya övgüler olsun” diye başlar. Mektubu bitirirken de “Tanrı’nın yüceliği övülsün” diyerek bitirir. Elçi Pavlus bu mektubu yazdığında Roma hapishanesindeydi. Hapishanede neyi fark etti ki, Tanrı’yı böyle yüceltti? Tüm gayretiyle Tanrı’nın işini yaparken Tanrı onu daha çok ödüllendirmeliydi. Fakat Tanrı onu daha çok sıkıntılı bir ortama soktu. Pavlus bu sıkıntı döneminde Tanrı’ya karşı çokça isyan ve şikayet etmesi gerekirdi. Fakat tam tersine hapishanede Tanrı’dan aldığı bereketleri düşünerek Tanrı’yı yüceltiyor ve O’nun lütfu hakkında teşekkür ediyordu. Eğer sizlerde Tanrı ile birlikte iseniz hangi durumda olursanız olun, Elçi Pavlus gibi mutlu olacaksınız.

Sizin hayatınızda da sizi sıkıntılara ve haksızlığa uğratan ne kadar zorluklar olsa da, Elçi Pavlus’un kavradığı bu gerçekleri anlarsanız, mutlu bir hayat yaşarsınız ve Tanrı’yı yüceltirsiniz. İsa Mesih’in babasını ve Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde bize verdiği bereketleri düşünürsek hangi ortamda olursak olalım Elçi Pavlus gibi O’nu övebiliriz.

O zaman göksel yerlerde kutsanmış olan her ruhsal bereket nedir? İşte bizi Mesih aracılığıyla Tanrı’nın çocuğu kılmaktır.

Efesliler:1:4-5 e bakın, “O kendi önünde sevgide, kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.” Kim İsa Mesih’e iman ederse her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsaması onu Tanrı’nın çocuğu olarak kabul etmesidir. İkinci ruhsal bereket ise Efesliler:1:7 de, “Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.” Mesih’te O’nun kanı vasıtasıyla bizim tüm günahımızı bağışlaması ikinci ruhsal kutsamadır. Üçüncü ise; Efesliler:1:13 de, “Gerçeğin bildirisini, kuruluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.” Yani Kutsal Ruh’un içimize gelmesi üçüncü ruhsal kutsamadır. Dolayısıyla Mesih’te her ruhsal kutsamaların burada üç tane olduğunu görebilirsiniz.

Birincisi; Tanrı bizi Mesih’te O’nun çocuğu olarak kılması.

İkincisi; İsa Mesih’te günahımızın bağışlanması.

Üçüncüsü; İsa Mesih’e iman eden bizlere Kutsal Ruh’unu göndermesidir.

Elçi Pavlus hapishanede Tanrı’nın bize sağladığı bu bereketleri düşündüğünde Tanrı’yı övmeden dayanamıyordu. Sizlerde hangi ortamda olursanız olun İsa Mesih’te Tanrı’nın bize sağladığı bu ruhsal kutsamaları düşündükçe yürekten Tanrı’yı övebilirsiniz. Bu kutsamaları sadece Elçi Pavlus’a vermedi, İsa Mesih’e iman eden herkese verdi.

Tanrı beni ve sizleri Mesih’te seçti ve Tanrı’nın çocuğu olarak kabul etti.

  1. İsa Mesih’in çarmıhta akıtılan kanıyla günahlarımızı bağışladı.
  2. İçimize Kutsal Ruh gelip Tanrısal hayatı, gücü ve Tanrı’nın her bereketini bize sağladı. Bizi sonsuz göksel vatandaş kıldı.

Tanrı’nın bize sağladığı bu üç bereket konusunda daha da detaylı anlatmak istiyorum.

Tanrı’nın İsa Mesih’te bizi O’nun çocuğu olarak kabul etmesi ne büyük bir berekettir.

Bu dünyada Tanrı’dan aldığımız en büyük bereket Tanrı’nın sizi seçip O’nun çocuğu kılmasıdır. Bu planı dünyanın kuruluşundan önce yaptı. Adem ve Havva’ya verdiği özgür irade ile günah işleyince kendi Oğlu İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızı bağışlayarak O’nun çocuğu kılma planını önceden yapmıştı. Zaman dolunca Tanrı kendi Oğlu İsa’yı bize gönderdi. Bizi O’nun aracılığı ile kendi çocuğu kılmak içindi. Eğer Tanrı beni ve sizi Mesih’te seçmeseydi Tanrı’nın çocuğu olamazdınız.  Tanrı’nın sizi Mesih’te seçmesi Babanın isteğiydi. Yuhanna:6:44 de şöyle diyor; “Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim.” Tanrı size bakarak seçti. Tanrı neye dayanarak sizi ve beni kendi çocuğu olarak seçti? Bende Tanrı’nın çocuğu olarak seçilmeye layık olan bir şey var mıdır? Kutsal Kitap da Tanrı’nın bizi seçme kriteri açıkça yazılmaktadır. 1.Korintliler:1:27-29 da şöyle yazmaktadır; “Ne var ki, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak içinde dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin.” Dünyadaki insanlar bilge, güçlü, zengin ve soyluları seçerler. Fakat Tanrı öyle insanları seçmez. Eğer Tanrı bilge, bilgili, zengin ve güçlü olanı seçip Tanrı’nın çocuğu kılsaydı biz tedirgin olurduk. Ama Tanrı benim gibi zayıf, soysuz ve değersiz olanı seçtiği için yüreğim rahattır. Tanrı sizi de bu durumdayken seçti. Tanrı’nın böyle bir durumdayken seçme amacı, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin diyedir. Zayıf, değersiz ve günahkar olan sizi seçip Tanrı’nın lütfuyla sizi değiştirerek bilgeli ve güçlü kişileri utandırmak içindi o zaman sizi seçip kutsal, bilgili kılan ve değiştiren Tanrı’yı yüceltebilirsiniz.

İsa Mesih’te Tanrı’nın çocuğu olarak seçilmenin değerini bilmemek büyük bir trajedidir. Çocuk anne babasının mirasına sahip olan kişidir. Tanrı’nın çocuğu olarak seçilmek Tanrı’nın hayatını, gücünü, görkemini, mirasını, egemenliğini ebetler ebedince yaşama hakkına sahip olmaktır. Yeryüzünde iyi bir üniversiteye girmek, iyi bir işe girmesi, iyi biriyle evlenmek de berekettir. Ama Tanrı’nın çocuğu olarak Mesih’te seçilmenin bereketi bunlarla hiç kıyaslanamaz.

O zaman Tanrı sizi ve beni İsa Mesih’te seçmesinin amacı neydi? Efesliler:1:4 de, “O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız içindi.” 1.Petrus:15:16 da bununla ilgili şöyle diyor;  “Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, sizde her davranışta kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır, “Kutsal olun çünkü ben kutsalım.” Romalılar:8:29 da,  “Tanrı önceden bildiği kişileri Oğul’un benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul bir çok kardeş arasında ilk doğan olsun.”

Tanrı bizi kutsal ve lekesiz olmamız için iki alet kullanmaktadır. Birincisi, acı çekmek. İkincisi, terbiyedir. Mezmur:119:71 de, “İyi oldu acı çekmem, çünkü kurallarını öğreniyorum.” İbraniler:12:6-11 da, “Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Göksel  babamız kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir.” Tanrı dünyanın kuruluşundan önce bizim için net bir planı vardı. Tanrı’nın önünde kutsal ve kusursuz bir çocuk yapıp onların aracılığı ile O’nun isteğini gerçekleştirme planıdır. Tanrı’nın çocukları Tanrı’nın karakterini ve Tanrı’nın özelliğini taşıyanlardır. Tanrı’nın egemenliğinin mirasını alan kişiler Tanrı’nın karakterine benzer olmalıdır. Dünyadaki büyük şirketlerin sahibi de kendi çocuklarına kendi firmasını miras bırakmak için nasıl eğitirse gökteki babamız da göksel egemenliği miras alacak çocuklarını da öyle eğitir. Filipililer:1:6 da, “Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Efesliler:5:1 de, “Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı’yı örnek alın.” Dolayısıyla günahlı hayatı çabucak bırakırsak Tanrı’nın terbiyesi de acı çekmemiz de azalacaktır. Ama İsa Mesih’e iman edip yeni doğmuş kişiler sürekli günah işlemeye devam ederse onların hayatı daha sıkıntılı olacaktır. Göksel  Baba sevdiği çocuğunu iyice terbiye eder acı çektirir.

Sanatçılarda değersiz taş, demir ya da kağıttan fevkalade güzel bir eser yaparlar. Değersiz şeylerden harika bir eser yapılmasının nedeni sanatkarların gayretiyle olur. Harika eserlere bakanlar onu yapan sanatçıyı överler. Bizim Tanrı’mız en iyi sanatçıdır. Günah yüzünden bozulmuş ve değersiz olan bizleri seçip en harika eserlere dönüştüren ancak Tanrı’dır. Bunun için Tanrı beni ve sizleri seçti. Bu ne büyük bir berekettir. Mesih’te bizi Tanrı’nın çocuğu olarak seçtiğine göre, Tanrı’mız bizim ruhsal babamızdır. Dünyadaki babalar nasıl kendi çocuklarını korursa, göksel babamızda bizi koruyup ihtiyaçlarımız tedarik eder. Kendinde olan en güzel şeyleri paylaşıp bizi en değerli hale getirir. Bizi sonsuz egemenliğine götürür. Bizler de Tanrı’nın bize olan bu sonsuz lütufkar sevgisi içinde O’nu hayranlıkla yüceltiriz.

Değersiz, zayıf günah ile yaşayan beni Tanrı’nın lütfuyla seçip O’nun çocuğunu kıldığını düşündükçe Tanrı’yı sonsuza dek övmeden duramam.

  1. Göksel yerlerde bize sağlanan ikinci bereket İsa Mesih’in kanıyla günahlarımızın bağışlanmasıdır.

Günahımızın bağışlanmasının ne kadar büyük bir bereket olduğunu bu dünyadayken pek anlayamayız. Ama öldükten sonra günahımızın bağışlanmasının ne kadar büyük bir bereket olduğunu o zaman kesin anlayacağız.  Luka:16:19-31 e kadar baktığımızda, zengin bir adamla dilenci Lazar’ın öyküsü var. Zengin adam öldü ve cehenneme düştü, yoksul adam öldü ve cennete gitti. Ama zengin adamın seslenişine bakın, Luka:16:24 “Ey babamız İbrahim acı bana” diye seslendi. “Lazar’ı gönder de parmağını suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.” İbrahim ne dedi? “Aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyen gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir.” Zengin adam şöyle dedi, “öyleyse baba sana rica ederim. Lazarı babamın evine gönder, çünkü beş kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler.”  Günahı bağışlanmayan kişilerin gidecekleri yer ıstırap çeken cehennemdir.

Bu dünyada olan herkes ağır yük taşımaktadır. Fakirlik yükü, hastalık yükü, yürekteki acı yükler ve para iş yükleri ile yaşam sürdürmektedir. En büyük yük ise günah yüküdür. Günah yükü öldükten sonra daha da kötüdür. İsa Mesih’in kanıyla günahın bağışlanmasının ne kadar büyük bir bereket olduğunu anlayın. Ölmeden evvel İsa Mesih’e iman etmekle günahınızın bağışlandığının garantisini alın. Yoksa öldükten sonra felakettir.

Ölmekte olan kişiye altın ya da çok miktarda para verin ya da şirket büyük kar etti diye haber verin o kişi sevinebilir mi? sevinmez. Dünyada en iyidir diye düşündüğümüz şeyler ölümün önünde hiçbir değeri yoktur. Ölümün önünde en büyük bereket şudur, günahın bağışlanması. Vahiy:14:13 de şöyle diyor; “Gökte bir ses işittim. “Yaz bundan böyle Rab’be ait olarak ölenlere ne mutlu!” diyordu. Nasıl ölenler için ne mutlu denebilir? İsa Mesih’e ait olarak ölenler mutlu olacak. Neden? Öldükten sonra bu dünyadan daha da güzel bir yere gideceğimiz içindir. Bu yüzden İsa Mesih’teki ölüm sonsuz mutluluğa girmektir. İsa Mesih’in çarmıhta akıtılan kanıyla günahımız bağışlandığı için cennette rahatça gireriz. Ama günahı bağışlanmayan kişi cennete giremez. Bu yüzden ölmeden evvel kurtuluşun garantisini yani İsa Mesih’e olan imanla günahlarımızın bağışını ve bunun sonucu olarak Kutsal Ruh’u almalıyız.

Adem’in günah işlemesiyle birlikte bütün dünyaya günah girdi. Böylece herkes günah işledi. Bu günah yüzünden bütün yaratılanlar acı çekmektedir. Fakat İsa Mesih bu günahın bedelini çarmıhta ödedi. Böylece bizi Tanrı’yla barıştırdı. Dolayısıyla çarmıhın yolu Tanrı’nın sırrıdır. Yani bize kurtuluş getiren sırdır. Koloseliler:2:3 de “Tanrı’nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih’i tanısınlar.”  İsa’yı kurtarıcı olarak yüreğimize kabul ettiğimiz zaman O’nun kanıyla günahımız bağışlanıyor, Tanrı’yla barışıyoruz, Tanrı’nın Ruh’u içimize gelip bize yeni hayat verir ve Tanrı’nın bütün mirasına sahip kılar. Bu yüzden İsa Mesih bizi kutsal kılan Tanrı’nın kuvvetidir. Bize sonsuz yaşam veren anahtardır. Tüm göksel kutsamaları sağlayan hazinemizdir. İsa Tanrılığın kaynağıdır. Yani ölüm sorunlarımızı çözen, bütün hastalıklarımıza şifa veren, insanın tüm dertlerini çözen ve bütün lanetlerden özgür kılan Tanrı’nın bilgeliğidir ve gücüdür. Eğer içinizde İsa varsa, Tanrı’nın bütün bereketine sahipsiniz. Ama İsa yoksa, dünyanın en perişan adamısınız. Dünyadaki her zenginliğe ve güce sahip olsanız da, İsa yoksa en perişan adamsınızdır. Ama ne kadar fakir ve sıkıntı içinde olsanız da, yüreğinizde İsa varsa, en değerli hazineye sahipsinizdir. Hangi durumda olursanız olun, bu hazineye sahip olduğunuz için mutlu olursunuz ve Tanrı’ya şükredebilirsiniz. Bu Kutsal Kitap özet olarak Tanrı’nın hazinesi olan Mesih’i bize vermek ister. 1.Yuhanna:5:11 de “Tanıklık da şudur, Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunan da yaşam vardır. kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.” 1.Yuhanna:5:20 de, “Biz gerçek olandayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.” Tanrı’nın planı ve sırrı İsa Mesih aracılığıyla bütün günahları yok ederek gökteki olan her şeyle yerdeki şeyleri birleştirmektir. İsa Mesih hayat kaynağıdır. Kutsallaştıran kuvvettir. Doğruluğun kaynağıdır, hayat ağacıdır. Tanrı’nın bu sırrını anlayabildiniz mi? Bizim günahımızın bedelini ödemek için çarmıhta ölen İsa Mesih’e kim iman ederse, günahları bağışlanacak ve Tanrı’nın çocuğu olup Tanrı’nın egemenliğine girecektir. İşte kurtuluşun sırrı da budur. Tanrı’nın bütün planı ve isteği çarmıh yoluyla gerçekleşmektedir.

  1. Üçüncü ruhsal bereket; Efesliler:1:13 deki ayette bildirdiği gibi Kutsal Ruh’un yüreğimize gelmesidir. Burada çok önemli bir cümle var. “Kurtuluşun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde sizde vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.” O’na iman ettiğinizde Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. İman etmek ruhsal olarak O’nunla birleşmektir. Kurtuluşun müjdesi yani, İsa Mesih’le imanla birleştiğimiz zaman Kutsal Ruh ile mühürlenmekteyiz. Mühürlenmek en değerli eşyaya bir kişiye ait olduğunu kanıtlamak için yapılır. İsa Mesih’e iman ettiğimiz zaman Tanrı “sen benimsin” diyerek ruhsal anlaşma yapmasıyla onun yüreğine Kutsal Ruh’unu yerleştirir. İsa Mesih’i inkar etmediği taktirde cennete gidinceye kadar kurtuluşun garantisi olarak Kutsal Ruh yüreğimizde yaşamaktadır. Kutsal Ruh bize yeni hayat verir. Kutsal Ruh Tanrı’nın her şeyini bize açıklar. Kutsal Ruh içimizdeki yaraları ve kötü ruhları yok eder. Kutsal Ruh bize her ruhsal armağanları sağlar. Tanrısal hayatı, doğruluğu, sevinci, karakteri, kuvveti Tanrı’nın her armağanını bize sağlamaktadır. Bunlar Tanrı’nın çocuklarının alacakları armağanlardır. Bizi göksel egemenliğe götüren de Kutsal Ruh’tur. Tanrı ile samimi bir paydaşlık kurmamızı sağlayan da O’dur. Hezekiel:36:27 de   şöyle peygamberlik edilmektedir. “Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrı’nız olacağım.” Siz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın çocuğu olduğunuz için Tanrı’ya ait her şey sizin olur. Fakat bir şart vardır. Kutsal olmanız gerekir. Eğer siz Mesih’in kanıyla kutsallaştıkça Tanrı’nın sözüyle Kutsal Ruh aracılığı ile Mesih’in karakterine dönüştükçe Tanrı’nın tüm mirası sizde güçlü olacak.

Siz eski hayatınızdaki alışkanlık haline gelmiş günahlarınızı çabucak bırakırsanız, acı çekmeniz ve Tanrısal terbiyeniz azalacak. Ama hala dünyadaki insanlar gibi bedensel arzularla günahlarınız devam ederse, acılar da devam edecektir. Kiliseye gelip gidenler arasında yeniden doğmamış kişiler buna dahil değildir. Siz kiliseye gidiyorum diye ben Tanrı’nın çocuğu oldum diye düşünmemelisiniz. Günahtan tövbe edip bağışlanmadıysanız Tanrı’nın çocuğu olmamışsınızdır.

Elçi Pavlus Romadaki hapishanede hepimiz Mesih’ten aldığımız ruhsal bereketin ne büyük olduğunu açıklamaktadır. Mesih aracılığıyla hepimiz Tanrı’nın çocuğu olduk. Bundan daha büyük bereket yoktur. Tanrı’nın çocuğu olduğumuz için Tanrı’nın her ruhsal mirasına sahibiz. İkinci olarak; Tanrı’dan aldığımız bereket Mesih’in kanı vasıtasıyla günahlarımızın bağışlanmasıdır. Günahımızın bağışlanmasının bereketi yeryüzünde de önemlidir fakat öldükten sonra bu bereketin ne büyük olduğunu daha iyi anlarız. Mesih’in kanıyla günahı bağışlanan kişi yeryüzündeyken Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın bütün bereketine sahip olacaktır. Öldükten sonra da Tanrı’nın egemenliğine gidip orada dinleneceğiz. Üçüncü olarak Tanrı’dan alınan bereket İsa Mesih’e iman ettikten sonra Kutsal Ruh’un gelmesidir. Kutsal Ruh’u alınca Tanrı’nın tüm bereketini alırız. Bu bereket bizim eylemlerimizle bir ilişkisi yoktur. İsa Mesih’e iman eden herkesin sahip olabileceği berekettir. İsa Mesih’e iman eden herkes bu berekete sahiptirler. Kutsal olanlar daha çok bu berekete sahip olacak, günah işliyorsa bu bereketi az tadacaklar ve Göksel Baba onu terbiye edecektir. Tanrı’nın bize bu bereketleri vermesinin büyük bir amacı vardır. O’nun sevgisinde kutsal ve lekesiz olabilmemiz içindir.  Hayatımız sabah açan akşam solan çiçek gibi kısadır. Tanrı’nın bize sağladığı bu bereket sonsuzdur. Tanrı’nın bize sağladığı bu bereketleri düşündükçe ne durumda olursak olalım bu bereketleri sağlayan Tanrı’yı yüceltiriz. Bazı kişiler kilisede otuz-kırk dakika ilahi söyledikten sonra sıkılırlar. Ama Tanrı’nın sağladığı bu bereketleri anlayan kişi durmadan, usanmadan ve bıkmadan Rab’bi yüceltir. Bugün sizin ruhsal gözlerinizi açmanızı istiyorum. Hapishanede ruhsal gözleri açılıp Tanrı’nın sağladığı bu bereketleri anlayan Elçi Pavlus tutku ve sevinçle Tanrı’yı yüceltti. Sizin hayatınız da hangi durumda olursanız olun, ister sıkıntı ister acı içinde olsanız da Tanrı’dan aldığını bu üç bereketi düşünürseniz orada Tanrı’yı yüceltirsiniz.

Rab size bereket versin.

Tartışma soruları;

  1. Bu derste aldığınız bereketin ne olduğunu paylaşın.
  2. Tanrı’nın sırrı nedir?
  3. Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla bize verdiği üç bereket nedir?
  4. Tanrı bizi O’nun çocuğu olarak kabul etmesinin amacı kutsal ve lekesiz çocuklar olmamız içindir. Bunu gerçekleştirmek için Tanrı’nın kullandığı iki alet nedir?

Siz hayatınızda bunları yaşadınız mı?

Diğer Linkler

Piknik 03.06.2018

 

Piknik Eğlenceleri 03.06.2018


 

Sat7 Türk Piknik Haberi


Sitemize Hoşgeldiniz

2016 Noel Etkinliği

Mobil Görünüm