Allah Sevgidir

26 Ağustos 2012

Rab sizi seviyor kardeşler…

Kutsal Kitap, Tanrı’nın sevgi romanıdır. Allah’ın bizi sevdiğini bilmediğimizde umutsuz oluruz, bildiğimizdeyse umudumuz olur.

Romalılar 13:8-14
Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı yerine getirmiş olur. “Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir. Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

Tanrı’nın yasası karşımızdakini korumak için vardır. Var olan buyrukların hepsi sevgi temellidir. Sevgi bu şeylerde övünür. Bir insan karşısındakini severse zaten ona zarar vermez. Karşısındakini üzmeden, ona zarar vermeden işlerini yürütmeye çalışır. Sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir. Kutsal Kitap’ın tamamı sevgidir.

Sevgi yağmura benzer. Yağmur yağdığında toprak nasıl ürün verip, tabiat çanlanıyorsa.Bizde karşımızdaki kişiden sevgi alısak yüreğimiz sevinir, cesaretimiz artar canlanırız. Sevgi aynı zamanda güneş gibidir. Güneşle birlikte doğa canlanır. İnsanlar da sevgi aldıkları zaman şifa alırlar.

Sevgi olduğu zaman korku olmaz. Kamil sevgi korkuyu dışarı atar. Sevgi şefkatlidir, korkuda ise işkence vardır ve korkan kişi özgür olamaz.

Sadece dünyasal sevgi olsa bile durum böyledir. İnsanoğlu sevgi ihtiyacını aldığında verimli bir hayat yaşar. İnsanlar çok varlıklı olsalar da eğer sevgi hissetmiyorlarsa özgür ve mutlu değildirler.

İnsanlar Sevgi aldıklarında bunun artı yönünü mutlaka bir yerden yansırlar.

Sevgide hayat vardır. Bu yüzden Tanrı’nın yasası sevgidir. Tanrı’yla insan arasında ve insanla insan arasında sevgi olmalıdır. Biz sevilmek ve sevmek için Tanrı’nın güzel elleriyle yaratıldık. Bu dünyada, çocuk sahibi olmak isteyen anne ve babalar bile, çocukları daha anne karnındayken onun üzerine titrerler.

Kutsal Kitap bize biri, birinize daima sevgi borcunuz olsun diyor.

Birbirimize sevgi borcumuz vardır. Bütün borçlarımız ödeyince biter ama sevgi borcumuz bitmesin. Hep birbirimize sevgi borçlu olalım.

Böyle bir anlayış dünyada bulunmaz. İsa Mesih de sevdiklerini sona dek sevdi. Bir çok insanlar sevginin kaynağını arıyorlar ama bulamıyorlar. Yargı altında kulluk yapıyorlar. Ama, hamdolsun biz özgür evlatlarız. Mesih’te özgür olduk. İsa’nın halkına olan sevgisi elindeki çivi izleriyle kanıtlanıp, mühürlendi ve Tüm dünyaya ilan edildi. Mesih’in gelişi yaklaştı, bu yüzden karanlıktan sıyrılıp gündüz oğulları gibi yaşayalım.

Maalesef bazen Rab’bin bize olan derin sevgisini, ve sevgiyle kurtulduğumuzu unutuyoruz. Sanki iyi bir insan olduğumuzu için kurtarılmışız gibi davranmaya başlıyoruz. Oysa Tanrı biz günahkarken işlerimizle Ona düşmaniken bizi seçti ve sevdi.

İnsanlara kendi doğruluğumuza güvenerek İncili müjdeleyemeyiz.Böyle düşünürsek onların yargıcı oluruz. Oysa Sevgiyle, Tanrı’nın sevgisini müjdeleyelim. Bizi karanlıktan kurtarıp kendi egemenliğine aktaran Tanrı’nın sevgisini unutmayalım. Bu parlayan sevgiyi İsanın dışında hiçbir yerde insanlar bulamaz. Bu sevginin kaynagının Tanrı olduğunu unutmamak için dua edelim.

Hizmetlerimiz kalıplaşmasın, olaylar karşısında sevgimiz soğumasın. Rab bizi korusun ve sevgide saklasın.

Sevgi çeşitlerini üçe ayırabiliriz.

1)      Eros sevgisi: Dünyada karşı çinsten iki insanın birbirine karşı duyduğu (Cinsel ) sevgidir. Tanrı’nın kanunları içinde kaldığımız sürece bu sevgi bizim için Tanrının güzel bir armağandır. Tanrı’nın kanunlarının dışına çıktığımızda (Evlilik dışı ilişkiler. Vs ) Bu sevgi bize her bakımdan yıkım ve zarar getirir.

2)      Doğaya karşı olan sevgi: Yaratılışa, tabiata, arkadaşlarımız veya Anne-babaların çocuklarına karşı olan sevgidir. Bu karşılıklı bir sevgidir. Karşımızdaki çocuğumuz ya da anne-babamız akrabamız olduğu için severiz. Dikkat edilmezse bozulabilecek, yozlaşa bilecek bir sevgidir.

3)      Agape sevgi: Tanrı’nın bize olan sevgisidir; Karşılıksız, menfaatsiz ve sınır tanımayan sevgisidir. Kalıcı olan sevgi budur. Kutsal Kitap sevgide bu noktaya ulaşmamızı istiyor.

1.ve 2. tür sevgi kirlenip yozlaşıp bitebilir. Oysa 3. sü kalıcıdır. Birbirimizi sevin, bağışlayın; birbirinize kin gütmeyin. Karşınızdaki af diledikçe onu bağışlayın. Eğer kilise bunu unutursa, bağışlanmanın verdiği sevgiyi unutursa kendine de etrafına da ışık olamaz. Bu aslında İsa’nın yeni buyruğudur:

Yuhanna 13:34
Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

Mesih bile bizi, biz daha O’na düşmanken sevdi.İsa bizim için dua edrken Baba ‘Benim olduğum yer de onlar da olsun’ dedi.İsa Mesih bizi çok sevdiği için tam yanında olmamız için dua etti, İnsan sevdiği kişinin yanında olmasını ister. Baba, İsa’nın her ettiği duaya amin dediği gibi buna da amin dedi.

Agape sevgisine bir örnek iyi Samiriyeli örneğidir. İsa’nın bizden beklediği sevgi, günahkâr Samiriyeli’nin yerde yatan yaralıya gösterdiği türden bir sevgidir. İsa Mesih’e gelmeden önce sevgiye muhtaçtık. Ben de öyleydim. O’nu kabul ettiğimde içime bir sevgi ırmağı aktığını hissettim. O zaman ‘Bu sevginin kendisi Allah’tır’ dedim.Aldığım bu sevginin yansımasından dolayı İnsanları da sevmeye başladım. İncil değişmemiştir dedim, işte İncilde yazan ayetlerin doğruluğunu şimdi terçübeyle yaşıyordum.Tanrısının bana olan bu sevgisinin önünde diz çökerek ‘İsa Rab’dir’ dedim.

Tanrı bana bu sevginin ve sevincin ‘Arkası var’ dedi. ‘Şimdi çok verirsem burada kalmak istemezsin, onun için az veriyorum, sabret ve bekle’ dedi Seni cenetime aldığımda sevgi ve sevinçle kaplanacaksın. Rabbe hamdolsun.

O yüzden İçinizde bol yaşam olmasını istiyorsanız Kutsal Kitap’ınızı alıp odanıza gidin, çaresini ve reçetesini orada bulacaksınız.

Rab sizi bereketlesin.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker