Kıymetli ziyaretçilerimiz hepinizi sevgiyle selamlıyoruz,

Kilisemize neden DİRİSU adını verdiğimizi merak ediyor musunuz? “Dirisu” ne demek?” Bu sorunun cevabını gelin Mukaddes İncil’de arayalım…

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi:

‘Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin `içinden diri su ırmakları akacaktır’

Yuhanna 7:37-38 (İncil’den)
Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh ‘la ilgili olarak söylüyordu.

Su içmeden hayat fonksiyonumuzu yitirdiğimiz gibi, esas kişiliğimiz ve iç varlığımız olan ruhumuzun da ruhsal suya ihtiyacı vardır. Ruhumuz Allah’tan ayrı kaldığı için hayatımız kurak bir çöl gibidir. Bu nedenle tatminsiz ve arayış içinde bir yaşam sürdürmekteyiz.

Ama Allah’ın Ruhu yüreğimize döküldüğü zaman kurak topraklar suya kavuştuğunda nasıl canlanırsa yüreğimizde öyle canlanır. Suyla birlikte bozkırlarda, verimsiz çöllerde yaşam başladığı gibi suya hasret ruhumuza da diriliş gelir.

İşte Allah’ın Ruhu bizim yüreklerimiz için yaşam suyudur, yani diri sudur…

İsa Mesih bize ebedi yaşam kapısını açtı ve şöyle dedi;

Yuhanna 4:13-14 (İncil’den)
“Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”