Rab’bin Hizmetinde Etkin Olalım

16 Eylül 2012

Rab İsa Mesih bugün aramızdadır, Kutsal Ruh hepimizi bereketliyor ve bereketlemeye devam edecektir. İsrail halkı günah işleyerek Rab ’den uzaklaştığında yılanlar insanlara saldırmaya başladı ve bu nedenle insanlar ölmeye başladılar. Tanrı Musa’ya bundan kurtulmanın yolunu gösterdi:

Çölde Sayım 21:8 RAB Musa’ya, “Bir yılan yap ve onu bir ağaç direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır” dedi.

Musa söyleneni yaptı; ve yılan tarafından ısırılıp ölmek üzere olan insanlar sırık üzerinde olan tunç yılana bakınca şifa alıp iyileştiler.

İsa Mesih günahın panzehridir. Musa’nın yılanı kaldırmasını kendisinin çarmıha gerilmesine benzeterek şöyle demiştir.

Yuhanna 3:14-15 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

Günahlarımız için ağaç haça asılan ve üç gün sonra dirilip göğe giden İsa Mesihi çağıran herkes; dili, rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun kim günahlarından dönerse günah zehrinden kurtulup şifa alacak ve sonsuz yaşama kavuşacaktır.

Bugünkü vaazımız Rabin bu haberini duyurmamızla ilgilidir. Evet, Rab çoğu zaman insanlara benzetmelerle konuştu. Birazdan söyleyeceğim benzetmeyi Rab bizi uyandırsın diye seçtim. Tanrı eğer bizi dünyada tutuyorsa hizmetkârlar olarak hizmet etmemiz için tutuyor. Yoksa Rab İsa Mesih bizi bu kirli dünyada tutmak istemez. Dışarıda birçok insan İsa’nın sevgisinden habersiz yaşıyor. Sevgi, yaşam, umut arıyorlar ama duyuran yok. Tanrı’nın bize verdiği armağanları kullanalım, O’nun kutsal işçisi olalım.

Matta 25: 14-30 “Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. “Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı.Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı.İki talant alan da iki talant daha kazandı.Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı.“Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu.Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana beş talant emanet etmiştin; bak, beş talant daha kazandım.’“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’“İki talant alan da geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana iki talant emanet etmiştin; bak, iki talant daha kazandım.’“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’“Sonra bir talant alan geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı!’“Efendisi ona şu karşılığı verdi: ‘Kötü ve tembel köle! Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım…Haydi, elindeki talantı alın, on talantı olana verin!Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.'”

Buradaki hikâye nettir. Çok sert bir efendi resmi çizilmiştir. Bir şirket de böyledir. Şirket kâr etmezse zarar edecektir çünkü giderleri vardır. Bir müdür şirketin kâr etmesini sağlayamazsa Genel Müdür onu alır yerine bir başkasını koyar.

İsa Mesih bizim Rab ‘bin işi için kararlı olmamızı ister. Pavlus da iman kardeşlerine iş arkadaşlarım demiştir.

Kutsal Ruh’un gücü olmadıkça biz Rab ‘be hizmet edemeyiz. Kutsal Ruh’u alıp Tanrı’nın evlâdı olduğumuzda ruhumuza hizmet etme isteği verir. Biz bu sesi dinleyip dinlememe özgürlüğüne sahibiz. Tanrı harika bir iş yaptı. Biz Bir zamanlar günahlarımızdan tövbe ettiğimizde Tanrı bize Kutsal Ruhunu verdi ve biz artık Tanrı’ya baba diyoruz. İsa Mesih göğe gitmeden önce ‘bensiz hiçbir şey yapamazsınız’, ‘ben göğe gittikten sonra size kutsal Ruhu göndereceğim dedi. İlk imanlılar Kutsal Ruh’u aldıklarında cesaretle İsa’yı ilan ettiler.

Bazı dinler kılıçla, zor kullanılarak yayılır ama İncil bize böyle öğretmiyor Başta Rab İsa mesih olmak üzere İlk imanlılar hayatlarını feda ederek Kutsal inancı yaydılar. Tanrı’nın işi Kutsal Ruh ‘la ve mucizelerle yayıldı. Hristiyanlar mallarının ve canlarını hiçe saydılar. ‘Biz İsa’yla yaşayalım başka bir şey istemiyoruz’ dediler. Pavlus ve Barnaba hapse girdiklerinde bile isyan etmeyip ellerindeki zincirleri çalgı aleti aleti gibi kullanarak ilahilerle Rabbi övdüler. Tanrı bizi O’na hizmet eden ışığını yayan bir evlat olmamız için seçti. Her birimize armağanlar verdi. Yeter ki bu armağanları isteyin. Rab, sana nasıl hizmet edebilirim diye arayın dua edin. Kilise şeytanın insanlara bağladığı zincirleri kıran, insanların bağlarını çözen Tanrı’nın ruhsal kılıcıdır, hizmetkârıdır. Tanrı’nın ışığı yaşamlarımızda yansın.

Matta 5: 14-16“Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!”

Bunu İsa Mesih söylüyor. Işığınız Türkiye’de öyle parlasın ki insanlar gerçek Allah’ı görsünler ve tanısınlar. Rab bizi uyandırsın.

Kutsal Kitap bizi bu konuda neden uyarıyor çünkü Rab’bin işi ciddidir. Rabbin işinin Türkiye’de ilerleyebilmesi için kendimizi Rab ’be vermemiz ve adamamız lazım.

Rab Türkiye’de bir iş başlatmıştır. Sizler bunun kanıtısınız. Siz Türkiye’de Rab ‘bin iş arkadaşlarısınız. Siz kutsanmış nesil ve hizmet için ayırırmış kâhinlersiniz.

Kilisenin dünyada kâhinlik görevi vardır, dışarıdaki insanlara müjdelemek zorunluluğumuz vardır. Kilise Mesih’in barışma sözünün hizmetkârıdır. İmanlı olarak ‘biz kurtulduk dışardakilerden bana ne’ diyorsak tahıl ölçeğinin altındaki yararsız ışık gibiyiz demektir. Sadece Pazar günleri kiliseye gidenlerdensem, vaaz dinlemek ve sohbet etmekle yetiniyorsam bu bana yargı getirir. Tanrı Kutsal Ruhunu bize keyif yapmanız için vermedi. Onun isteğinine hizmet etmek üzere verdi.

Kiliseye karşı sorumluluk hissedin sevgili kardeşlerim. Kardeşleri teşvik ettin mi cesaret verdin mi onlar için dua ettin mi? Mesih’e bakın, kendisi için yaşadı mı? Hayır. Bu dünya Mesih’e elem veren bir dünyaydı. Kendi halkı için sınırlı insan bedenini aldı.

Hepimiz zaman zaman sendeleyebiliriz ona bir şey diyemeyiz ama bir yıl boyunca hiç hizmet vermemişsek o zaman bu, kiliseye ve Rabbe acı verir. Kilise ülkemize ışık olsun. Rab sizi değerli bir elmas gibi yaptı. İncili duyurmamız için korkmaya gerek yok, Tanrı benim mesh ettiklerime dokunmayın diyor. Rabin kendisi işinin başındadır. Hristiyan yiğit olur çalışkan olur. Musa hizmete geldiğinde ben işe yaramam deyince Tanrı ona kızdı. ‘Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın’ dedi. Musa’ya elindeki değneği atmasını söyledi. Değnek yılan oldu. Değnek de Musa’yla beraber mesh edilmişti. Musa değnekle Mısırda çeşitli mucizeler yaptı. O değnekle Kızıldeniz’i ikiye böldü. Değnek sadece bir ağaç parçası olduğu halde Tanrı onu Musa’yla beraber meşhetti.

Bizde olan kuru değnek değil içimizde Kutsal Ruh var! Türkiye’ye bereket olalım. Dirisu kilisesi parlasın. İçine kapanan bir kilise olmayalım. Hizmet eden bir kilise olalım.

Romalılar 12: 4-13 Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. (SEE 12:4) Tanrı’nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin.Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab’be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin.

Bizler bir gün İsa Mesih’in karşısına çıkacağız Kutsal Ruh içimizde etkinse İsa Mesih’in önüne sevinçle gideceğiz. Rab ‘bin önüne Kutsal Ruh’u mahzun etmiş bir şekilde değil Rabbi yüceltmiş olarak çıkalım.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın