İsa Mesih Bizi Değiştirir

09 Eylül 2013

Baba’nın sevgisi, İsa’nın lütfu, Kutsal Ruh’un paydaşlığı sizinle olsun, sevgili kardeşler. Ruhumuz Allah’la ittifak içinde olsun çünkü ihtiyacımız olan budur.

Luka 5:1-11
Halk, Ginnesar Gölü’nün kıyısında duran İsa’nın çevresini sarmış, Tanrı’nın sözünü dinliyordu. İsa, gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simun’a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simun’a, “Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın” dedi. Simun şu karşılığı verdi: “Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım.” Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki, ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular; tekneler neredeyse batıyordu. Simun Petrus bunu görünce, “Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım” diyerek İsa’nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler, tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simun’un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup’la Yuhanna’yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simun’a, “Korkma” dedi, “Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın.”Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa’nın ardından gittiler.

Burada yüce bir zat insanlara Tanrı’nın egemenliğini anlatıyordu. Kendisi daha yeni yeni anlatmaya başlamıştı. İnsanlar O’na hayran kalmışlardı. İnsanlar hayatlarında ilk defa böylesine net ve açık olarak yaşam dolu sözleri işitiyorlardı. Karşılarında Söz’ün kendisi vardı. Kalabalık O’nu adeta sıkıştırıyordu. İsa oradan çekilip kıyıdaki balıkçıların yanına gitti. Bu balıkçılar da O’nu dinliyorlardı. İsa Mesih bu sıradan adamın, Petrus’un teknesine binip Tanrı sözünü anlatmaya başladı. Petrus İsa’yı dinlerken kim bilir neler hissetti?

İsa sözünü bitirince Simun’a “Ağlarını at” dedi. Simun normalde aksi yapıda olduğu halde bu zatı dinledi. Simun ağı atınca ağlar o kadar doldu ki ağları çekemediler. Simun bu kişinin tanrısal bir kişi olduğunu anladı. Sözündeki güç din adamlarından farklı olduğunu gösteriyordu. Günahkâr olan bu balıkçı tanrısal olan bu kişiyle karşı karşıyaydı. Belki de tekneleri ilk kez bu kadar balıkla dolmuştu. Bütün bunların ışığında ve Kutsal Ruh’un da dokunmasıyla Petrus O’nun tanrısal bir kişi olduğunu anladı. Ne harika bir şey! Kutsal Olan’la karşılaştı! “Ben günahkârım” dedi. Günahkâr olduğumuzu bize Kutsal Ruh açıklar. Rab O’na “Korkma, senin için bir planım var” dedi.

Rab’bin bizim için bir planı var. Mesih bize cesaret kırıcı değil, cesaret verici bir haber getirdi. Balıkçılar sınırlı da olsa gerçeği gördüler. Böylece her şeylerini bırakarak O’nu takip ettiler. İsa’nın öğrencisi olmak insanın karakterini en yüksek seviyeye getirir. Kelam olan Rab Tanrı aynı şekilde bizim de hayatımıza geldi. İsa’nın bu dünyadan olmayan, yani tanrısal kimliği yüreğimizi aydınlatıyor.

Rab bir sorunumuzu çözdüğü zaman o olaya takılmamalıyız. Tanrı’nın esas amacı bizim yaşamımızı değiştirmektir. Petrus ve arkadaşları gibi her şeyimizi bırakarak O’nun ardından gitmeliyiz. İsa bizi yeni bir insan yapmak için geldi. Bizi kutsallığa doğru yöneltmek için geldi. Biz ne kadar düşkün olsak da İsa’nın lütfu bizim düşkünlüğümüzden her zaman daha büyüktür. Yuhanna sevgi elçisi olarak bilinir ama önceden böyle değildi. Sevgisiz bir yapıdaydı. Ama yıllar sonra ne dediğine bir bakalım:

1. Yu. 4:10-11
Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz”

İşte İsa budur. Sıradan insanları alıp yükseğe koyar. Biz de Petrus ve Yuhanna gibi seçildik. İsa “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim” dedi. O yüzden Kutsal Ruh’a önem verelim. Nerede olursanız olun Kutsal Ruh sizinle olacaktır. Kutsal Ruh yüreğimizde yaşamak istiyor. Burada bize düşen her şeyi bırakıp İsa’yı takip etme sürecini tamamlamaktır. Çünkü ancak İsa size yol gösterir. Başka hiç kimse size yol gösteremez. İsa bizi her şeyden çok sevdi. Hristiyanlık her şeyi inkâr hayatıdır. İsa’yı ikinci plana atan öğretilere dikkat edelim. Bizi ziyaret eden Kişinin değerini bilelim.

Petrus şöyle demiştir:

1.Petrus 2:18-25
“Ey hizmetkârlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı’yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı’yı hoşnut edersiniz. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. “O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı’na ve Gözetmeni’ne döndünüz
.

Burada bize İsa’nın karakterini anlatıyor. Petrus’u değiştiren Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla bizi de değiştirmek istiyor. Petrus kızan, intikam alan bir insanken sonrasında “Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin” diyebilen bir kişi olmuştur. Biz Kutsal Kent’e kutsallaşmış olarak gideceğiz; öyle ki orada Tanrı’nın tapınağının bir taşı olabilelim. Bu nedenle Tanrı bizi şimdiden eğitip kutsallaştırarak gelecek olan yeni egemenliğine hazırlıyor.

İsa Petrus’a “Seni insan avcısı yapacağım” demişti. Elçilerin İşleri 2’de Petrus’un üç bin kişiyi tövbe ettirdiğini görüyoruz. Rab sözünü daima yerine getirir. Bu yüce Zat “Beni takip edin” diyor. Biz de O’nu takip edelim ve bizde işlemesine izin vererek Tanrı’yı yüceltelim.

Kutsal Ruh hayatınızı bereketlesin ve sevinciyle doldursun.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın