İsa Mesih’in Mesajı Mezarda Kalmamış Olmasıyla İlgilidir

20 Nisan 2014

İsa Mesih dirildi! Biz de dirildik! Çünkü Mesih dirildiği gibi ona iman eden bizleri de diriltti. Amin.İsa’nın mesajı mezarda kalmamış olmasıyla ilgilidir. Tanrı’yla insan arasındaki barışın mesajıdır.

Gerçeğin bekçisi Rab’dir. Bu nedenle kimse bu gerçeği elimizden alamaz ya da yok edemez. Rab “Ben sevdiklerimi kurtaracağım, dirilteceğim” demiştir. Dünyanın sonuna kadar bizimle olan İsa Mesih bu işin kurucusudur.

Rab diridir. Bugün İsa’nın dirilişini kutluyoruz. Bugün dünyada herkesin bir mezarı var ama İsa Mesih’in yoktur. Çünkü o yaşıyor. Ruhu halkının içinde yaşıyor. Ruhu içinde yaşayanların günahları bağışlanmıştır. İsa onların suçlarının cezasını kaldırmıştır. Kutsal olmaya çağrıldık. Göğe gidince pak giysilerimizle sonsuza dek Rab’le beraber yaşayacağız.

İsa bizler için çarmıha gerilip üç gün sonra dirileceğini çok kereler söylediği halde en yakın öğrencileri bile bunu anlayamadılar.

Luka 24:1-7, 50-53
Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa’nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler. “O burada yok, dirildi. Daha Celile’deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.” … İsa onları kentin dışına, Beytanya’nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı’yı övüyorlardı.

İsa dirileceğini daha önceden söylemiş olduğu halde öğrencilerinin yüreklerinde hâlâ kuşku vardı. Gözlerinin önünde yemek yiyerek hayalet olmadığını gösterdi. Onlarla bir süre kaldıktan sonra yine gözlerinin önünde göğe alındı. Rab bize yeni bir yaşam verdi. Kutsal Kitap’taki hiçbir şey hayali değildir. Her olayın tanığı vardır.

Bugün Rab İsa’nın dirilişini kutlarken içimizde büyük bir umut vardır. Çünkü Mesih kendisiyle birlikte bizi de diriltti. Günahın tutsaklığını bütün insanlığın üzerinden aldı. Tanrı’yla insanı barıştırdı. Barıştıracaktır demiyor, barıştırmıştır diyor. Mesih büyük bir iş yapmıştır. Tanrı’nın yüzünü bizden ayıran günah sorununu çözmüş bizi seven Tanrı’yla bizi birleştirmiştir. Biz Tanrı’nın halkı ve sürüsüyüz. Golgota kâsesi acı bir kâseydi ama sonra dünyaya büyük bir sevinç kaynağı oldu.

1.Korintliler 15:1-7
Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.

Pavlus İsa’nın dirildiğini görkemle ilan ediyor. Gökte olan bir kraldan ve bu kralın hizmetkârı olduğundan bahsediyor. Mesih’in ölümü dirilişi ve göğe alınışı tanıklarla ve belgelerle ispat edilmiştir. Kutsal Kitap iki ya da üç şahitle her şeyin sabit kılındığını söylüyor. İsa’nın dirilişine beş yüz kişiden fazla kişi şahit olmuştur. Öğrenciler kendisine bizzat dokundular. Hatta Tomas O’na dokunarak iman ettiğinde İsa ona “Ne mutlu görmeden inanana” dedi.

Tüm bu kanıtların dışında Kutsal Ruh’un içimizden verdiği güvenceyle de bu gerçek bizde mühürleniyor. Fiziksel gözlerimizle görmesek de ruhsal gözlerimizle bunu görüyor ve buna iman ediyoruz. Bana iman eden ve söylediklerimi yapanlar benim kardeşlerimdir dedi. Rab’be yücelik olsun.

Bir gün Mesih kurtardığı kardeşleriyle beraber olacak. Hepimiz Benyamin’in Yusuf’a yakın olması gibi İsa’ya yakın olalım. Benyamin sağ el demektir. Yusuf ona beş kat daha fazla pay verdi.

İyi zamanda da sıkıntı zamanında da Rab bizim Rabbimizdir. Hozanna! Rabbi gökte görünce büyük sevinç olacak.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın