Barıştırma Görevimiz

21 Ağustos 2016

İncil 2.Korintililer 5:11-21
11  Rab’den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor; umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz. 12 Kendimizi yine size tavsiye etmeye çalışmıyoruz. Ama yürekle değil, dış görünüşle övünenleri yanıtlayabilmeniz için bizimle övünmenize fırsat veriyoruz. 13 Eğer kendimizde değilsek, bu Tanrı içindir. Aklımız başımızdaysa, bu sizin içindir. 14 Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. 15 Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

16 Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih’i bu ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz. 17 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. 18 Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. 19 Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. 20 Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın. 21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.

Rabden korkmak ne anlama geliyor? Pavlus burada şunu demek istiyor;  İnsanlar İsa Mesih’te kurtuluşa kavuşmadıkları takdirde günahları yüzünden Tanrı tarafından yargılanacakları ve sonsuzca cehenneme gidecekleri gerçeğiydi.

Bu nedenle Pavlus ve Elçiler İnsanlar Tanrının gazabına uğramasınlar Mesih’te ki kurtuluşa kavuşsunlar diye gayretle çabalıyorlardı.
Pavlus içtenlikle yaptığı bu çalışmanın bazı kötü niyetli ve sözde inanlılar tarafından sekteye uğratılmaktan bahsediyor. Ve şöyle demek istiyor; Kendi yaşantımızı önemsemiyorsak, hor görülen bir yaşam sürüyorsak, kendimizi öne çıkarmıyorsak, size hep basit bir kul gibi hizmet ediyorsak Bunu Tanrıyı yücelttiğimizin bir göstergesi olarak görün.  Gururlu ve kendilerini öne çıkaran sözde Mesih inanlılarına siz cevap verin. Çünkü bizim bu çabamız Tanrıya olan sevgimizden kaynaklanıyor.

Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü.  Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

Pavlus ve elçilerin ararım verdiği bir diğeri uyarı şuydu Mesih herkesin günahı için öldü öğleki insanlar iman edip sonsuz yargıdan ve cehennemden kurtulsunlar. Hayat memat meselesi olan bu kurtuluşu ellerinin tersi ile itmesinler. Çünkü gök altında ve gök üstünde insanların Mesih’in dışında kurtula bilecekleri başka bir seçeneğin olamadığını insanların iyi bilmesi gerekiyor.

Mesihi kabul edip sonsuz yaşam vadine kavuşan insanların yaşamlarında birinci ve ilk yeri Mesih’in alamsı şart ve gereklidir. Yani yaşamımız Mesih’le her an bütünleşmeli. Siz imanlı kardeşler bu konuda kendiniz ne düşünüyorsun. Yaşamınızın birinci ve en önemli yerinde Mesih’in kendisi var mıdır? Bu İnanlılar için en önemli ve can alıcı bir gerçektir. Bunu her gün kendinize sorun ve cevaplayın. Bu sıtardan’ta değilseniz ruhani yaşamınızda büyük bir sorun var demektir. Unutmayın Siz yaşayasınız diye Mesih sizler için kendi yaşamını verdi.

İnsanlar Mesih’te yenilenmiştir. Artık ırk, dil, renk, kadın Erkek ayrımı olmak ’sızın insanlar Mesih’te yeniden yaratıldılar. Tanrı her şeyi Mesih’te yeniden yaratıyor. Ve bizler bu yeni yaratılışa davet edilip seçildik. Kutsal kitabın Vahiy bölümünde Yeni yeruşalim yani gökte yeni bir kent kilise için hazırlanıyor diyor. Dünya ve dünyada olan her şey günah yüzünden yargılanıp ateşle yanacaktır ama Mesih’te yenilenmiş kişiler için yeni gök ve yeni bir yer hazır olacaktır.

Şimdi bizim en önemli görevimiz Elçi Pavlus gibi insanları bu kurtuluştan haberdar ederek Tanrıyla barışmalarını sağlamaktır.

Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı.

Bu ayetin altını kalın çizerek üzerinde durmak gerekiyor Tanrı yalnız Mesih aracılığıyla insanları kendisiyle barıştırdığını görüyoruz. Bu çok önemli bir vurgudur. Ne Meryem ana ( evet Ona saygı duyuyoruz ama bizle tanrı arasında aracı değildir ) Ne azizler ne her hangi bir insan nede bazı dinlerin kendileri açısından iddia ettikleri bir peygamber İnsanlığı kurtaramaz.  Dikkat edelim Ayetteki bu cümle iki defa tekrarlanıyor.

Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı.

Kimde kendisiyle barıştırdı Tanrının sözü tekrara tekrar vurguluyor bizi Mesih’te kendisiyle barıştırıyor. O zaman Mesih İnsanlığın kurtuluşu olarak ilk ve tek seçenektir. İşte biz Mesih inanlıları olarak Tanrıyla barıştığımız için ve bunu tecrübe ettiğimiz için Tanrının bu barış çağrısını duyurma görevimiz vardır. Bu barış Tanrı tarafından Mesih’te sağlanmışıdır. Ama bunun ilkelerini duyurma görevi bize verirmiştir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, düşünceniz nedir kardeşler.

2.Korint 6:1-2
Tanrı’yla birlikte çalışan bizler, O’nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz.  Çünkü Tanrı diyor ki,
“Uygun zamanda seni duydum,
Kurtuluş günü sana yardım ettim.”

Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir.

Bu barıştırma ve barış zamanı ne vakittir? Şimdidir vakit varken bu görevimizi yapmalıyız. Çünkü gün gelecek ki bu barıştırma zamanını bulamayacağız. Ve Rab gelecektir. Zaman varken bu görevimiz yapmalıyız. Verilen Talant örneğini hatırlayalım. Sonra Rab tarafında yargılanmayalım. Rab hepimizi bu anlamda uyandırıp harekete geçirsin.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın