Allah’tan Yeni Hayat Almak

YENİDEN DOĞUŞ

Nikodimos, Yasa’yı dikkatle uygulayan çok dindar bir adamdı. O günlerin dinsel konularında bir uzman ve Yahudiler’in Din Kurulu’nun bir üyesiydi. Tanrı’nın egemenliği’nin geleceğine inanan bir kişi olarak gece olunca İsa’nın yanına geldi ve O’na “Rabbi, senin Tanrı’dan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz, çünkü Tanrı kendisiyle birlikte olmadıkça hiç kimse yaptığın bu mucizeleri yapamaz” dedi.

İsa ona açıkça cevap verip “Sana doğrusunu söyleyeyim; bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez” dedi. Nikodimos, bu dünyaya ait bedensel bir krallığı arıyordu. İsa ona Tanrı’nın krallığının ruhsal bir ülke olduğunu açıkladı. Yalnız ruhsal doğuşa kavuşan biri oraya girebilecekti.

Nikodimos İsa’nın cevabını tam olarak anlamadı. Bu nedenle O’na şöyle sordu: “Bir adam yaşlıyken yeniden nasıl doğabilir? Anasının rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?”

İsa cevabında beden açısından doğuşun, bunun yanı sıra da, ruhsal açıdan yeniden doğuşun varlığını bildirdi. Bizim için ruhsal doğuşun gerekliliğini vurguladı. Nikodimos’a “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan (bedensel doğuş) ve Ruh’tan (ruhsal doğuş) doğmazsa Tanrı’nın Krallığı’na giremez. Bedenden doğan bedendir, ama Ruh’tan doğan ruhtur” dedi.

Nikodimos bedensel açıdan doğmuştu ama şimdi Kutsal Ruh’un vereceği doğuşa ihtiyacı vardı. Merakla İsa’ya sordu. “Bu şeyler nasıl olabilir?” İsa onu şöyle yanıtladı: “O’na (dünyanın Kurtarıcısı’na yani İsa’ya) iman eden her insanın sonsuz yaşamı vardır.”

 

1-YENİDEN DOĞUŞUN ANLAMI NEDİR?

Yeniden doğmak için Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun yaşam veren gücünün kişinin üzerine gelmesi gerekir. Yeniden doğuşu bir hediye olarak imanla kabul ederiz. Yeniden doğmuş bir kişi olmak için hiçbir şey yapamayız. Tanrı’nın sözüne göre Kutsal Ruh, günah işledikleri için ruhsal bakımdan ölü olan insanların yaşamına geldiği zaman kutsal ve ruhsal hayat verir.

Tanrı ruhtur ve Kutsal Ruh’un verdiği ruhsal doğuş aracılığıyla Tanrı’nın ruhsal halkına kabul ediliriz. İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde O bize “Tanrı’nın çocukları olma hakkını verir.” Kutsal Kitap, Tanrı’nın çocuklarını şöyle tanıtır: “Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden ve de insan isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular” (Yuhanna 1:13). Yeniden doğuşu imanla kabul edince Tanrı’nın Ruhu canımıza girip orada yaşamaya başlar. O’nun aracılığıyla ruhsal hayata sahip oluruz ve yaşamımıza büyük değişiklikler gelir.

Tırtılı örnek olarak ele alalım; bu küçük sürüngen kurtçuk daima tozda emekler. Bir kuş gibi yeryüzünün tozundan kirinden yüksekte uçabilmeyi hayal eder. Bir yapraktan öbürüne atlayarak uçmak ister, ama her seferinde yere düşer. Uçmak için yeteneği ve kuvveti yoktur. Bir gün tırtılımızda muhteşem bir değişiklik olur. Kendi etrafında ince ipek bir koza örer ve Rab’bin kudreti tırtılın biçiminde değişiklik yapar. Birkaç gün sonra güzel renkli kanatlarıyla narin bir kelebek olur. Küçük tırtılımız değişti. Artık yeryüzünün tozundan yüksekte rahatça uçabilir.

Suçlu günahkârın hayatı Rab’bin kudretiyle değiştirilince ve yeniden doğuşa kavuşunca hayatında aynen küçük tırtıl gibi güzel değişiklikler olur. Günahlı varlığına olan bağlılığı çözülür. Mesih bağlılığında yeni bir insan olur. İncil’de şu müjdeyi buluruz: “Eğer bir insan İsa Mesih’te ise yeni yaratıktır. Önceki şeyler geçip gitti; işte her şey yeni oldu.

 

2-YENİDEN DOĞUŞA OLAN İHTİYACIMIZ

Tanrı, dünyanın ilk insanlarına (Âdem ve Havva) emrine itaat etmezler ve kendisine karşı isyan ederlerse o gün öleceklerini bildirmişti. Yasak meyveden yedikleri zaman ruhsal olarak öldüler. İncil’de şöyle yazılır: “Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işlediler. Ölüm tek bir adamın suçu yüzünden o tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdü…işte, tek bir suç bütün insanları mahkûmiyet altına getirdi.” (Romalılar 5:12-14)

İnsanları saran ölüm ruhsal ölümdür. Tanrı’dan ayrılmaktadır. Ama bunun sonucunda insanlar fiziksel bakımdan da öldüler. Bir kimse ne kadar iyi, doğru ve ahlaklı görünürse görünsün, yüreğinde günah, pislik ve azgınlık yatar. İnsan benliği bozuktur. Tanrı sözünde şöyle diyor: “Rab gördü ki, yeryüzünde insanların kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü.” (Tekvin 6:5)

Rab İsa da insan yüreğinin, yani duygu ve isteklerimizin merkezinin, daima kötü olduğunu bildirir: “insanı kirleten, insandan çıkandır, çünkü içeriden, insanın yüreğinden, kötü düşünceler, ahlâksızlıklar, hırsızlıklar, cinayetler, zinalar, açgözlülükler, hile, şehvet, kıskançlık, küfür, kibir ve akılsızlık çıkar. Bu kötülüklerin hepsi içten gelir ve insanı kirletir.” (Markos 7:20-23)

Bazı insanlar günahlı olduklarını, Tanrı’nın adaletli yargısı karşısında suçlu olduklarını inkâr etmeye çalışırlar. Bu konuda Tanrı, Kutsal Kitap’ta şöyle diyor: “Eğer günahımız yok dersek kendi kendimizi aldatırız ve bizde gerçek olmaz.” (1 Yuhanna 1:8). Süleyman Peygamber, Tanrı’nın esinlemesiyle şöyle yazmıştır: “Gerçekten yeryüzünde iyilik edip suç işlemeyen doğru kişi yoktur.” Hiç kimse kendi günahını temizleyemez. Süleyman Peygamber şöyle devam eder: “Kim diyebilir yüreğimi temizledim, günahlarımdan pak oldum?” (Süleyman’ın meselleri 20:9). Kutsal Kitap’ın başka bir bölümünde şöyle yazılıdır: “Çünkü kül suyu ile yıkansan ve çok sabun kullansan da, yine çürüklüğün önümde kirli duruyor, Rab diyor. Nasıl diyebiliyorsun ki kirli olmadım?” (Yeremya 2:22). İncil’de şunlar yazılıdır: “Herkesi günahın buyruğunda olmakla suçlamış bulunuyoruz…Doğru olan hiç kimse yok, bir kişi bile yoktur….hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular.” (Romalılar 3:9-12)

Başkaları çok büyük günahlar işlemediklerini yani adam öldürmediklerini, büyük hırsızlık yapmadıklarını, zina işlemediklerini öne sürerler ve yalan söylemek, aldatmak, kızdırmak, kıskandırmak, öfkelenmek, övünmek ve buna benzer küçük sayılan günahları Tanrı’nın hiç cezalandırmayacağını sanırlar. Tanrı iki üç küçük günaha bakmaz diye düşünürler. İki üç küçük damla zehre ne dersiniz? Suyla dolu bir bardağa iki üç damla tehlikeli zehir damlatsak, o sudan içmek ister miydiniz? Asla, neden? Yalnız bir damla zehir bardaktaki bütün suyu bozar. Aynı şekilde hayatımızdaki tek bir günah, Tanrı’nın gözünde bizi tümden bozar, varlığımızı büsbütün kirletir. Başka bir örnek verelim: denizde bir kayık içinde bulunsanız, kayığı batırmak için kaç delik yeterlidir? Bir tane delik kayığı batırmak için yeterlidir. Hayatınızda şimdiye kadar kaç defa günah işlediniz?

Dünyada bütün insanların günahlı ve kirli benlikleri vardır. Kendilerini, kendi çabalarıyla Tanrı’nın cezalandırmasından kurtaramazlar. İncil’e göre, insanın yüreği çürümüştür; aklı gerçeğe kapatılmış, karanlık içindedir ve iradesini yanlış yönde kullanarak kötülük yollarında gezer. Bu yüzden, dünyadaki bütün insanların günahlarından temizlenerek Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla ruhsal yaşama diriltilmesi gerekir.

İnsan varlığı tüm olarak günahlıdır ve kendi kendini değiştirmek için hiç gücü ve yeteneği yoktur. Tanrı’nın gücüyle değiştirilmesi gerekir. Bundan dolayı Tanrı’nın sözü şöyle der: “Tanrı bizleri karanlığın egemenliğinden kurtardı ve çok sevgili Oğlu’nun hükümranlığına aktardı. Kurtuluşumuz ve günahlarımızın bağışlanması O’ndandır.” (Koliseliler 1:13)

3-YENİDEN DOĞMUŞ KİŞİ

Yeniden doğmuş kişi büsbütün değiştirilmiştir. Kavuştuğu yeni yaşamın yanı sıra yeni amaçları, yeni istekleri, yeni hedefleri, yeni davranışları ve özellikle Tanrı ile ve İsa Mesih’le yepyeni bir ilişkisi vardır. Daha önce okuduğumuz gibi, “Eğer bir insan İsa Mesih’te ise, yeni yaratıktır. Böyle bir kişi için eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı’dandır.”

Yeniden doğuşa kavuşan kişinin yeni anlayışı vardır, çünkü aklı yenilenmiştir. Tanrı’ya ve Tanrı’nın yarattığı insanlara karşı yeni bir sevgisi vardır, çünkü yüreği temizlenmiştir. Temiz hayat yaşamak ve doğruluk işlemek için yeni bir yeteneği vardır, çünkü iradesi yenilenerek gerçek anlamıyla erdemli olmuştur.

Tanrı’nın yargısı altında ve kutsal hayattan uzak olduğunu anlayan kişi, çaresiz bir günahkâr olduğunu itiraf edip günahtan dönerek, imanla yeniden doğuşu kabul eder. Kendi kendisini günahından kurtaramadığını anlayıp Rab İsa Mesih’in onun yerine günahlarının cezasını çekmek için çarmıhta öldüğüne iman eder. Sonra imanla günahından kurtarması ve kendisine bu yeni ruhsal hayatı vermesi için Rab İsa’ya yalvarması Tanrı’nın isteğidir.

İsa’nın öğrencilerinden biri olan Yuhanna, Rab İsa’ya yeni iman etmiş kişilere yazdığı mektupta yeniden doğuşun amaçlarını şöyle açıklar:

Yeniden doğmuş kişi, kutsal ve doğru bir hayat yaşar. “Doğruluk işleyen herkesin Tanrı’ndan olduğunu da bilirsiniz.” (1 Yuhanna 2:29)

Ruhsal doğuşa kavuşmuş kişi günahlı yaşam sürdürmez. “Tanrı’dan doğan kişi günah işlemez. Çünkü onun içinde Tanrısal tohum kalır. Günah işleyemez, çünkü Tanrı’dan doğmuştur…..Tanrı’dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz; fakat Tanrı’nın Oğlu onu korur ve kötü Olan (Şeytan) ona dokunamaz” (1 Yuhanna 3:9; 5:18)

Yeniden doğan kişi sevgiyle dolu bir yaşama başlar. “Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim.” Çünkü sevgi Tanrı’dandır ve seven kişi Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı bilendir.” (1 Yuhanna 4:7)

Yeniden doğmuş kişinin zaferli yaşamı (üstün gelen bir yaşam) vardır. “Çünkü Tanrı’dan doğan herkes dünyayı yener; bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.” (1 Yuhanna 5:4)

Tanrı’dan doğan kişi, Rab İsa’ya Tanrı’nın önceden vaat ettiği kurtarıcı Mesih olarak inanır. “İsa’nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı’dan doğmuştur.” (1 Yuhanna 5:1)

“Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.” (1 Yuhanna 5:11-12)

 

4-YENİDEN DOĞUŞA NASIL KAVUŞABİLİRİZ?

Rab bize yeniden doğuşu vermek için iki araç kullanır: Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh. Tanrı’nın sözünü işitip O’na güven bağladığımız zaman kurtaran iman yüreğimize gelir. “Tanrı’nın diri ve kalıcı Sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Birbirinizi yürekten ve içten seviniz. Tanrı kendi büyük lütfuna göre İsa Mesih’in ölülerden dirilişi ile bizi diri bir ümide….yeniden doğurttu.” (1 Petrus 1:20-23)

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın sonsuz yaşam veren müjdesi bulunur. Tanrı’nın Ruhu bu müjdeyi kullanarak yaşamımıza ruhsal doğuşu getirir. Rab’bin Kutsal Ruhu günahlı insanların günahlarının farkına varmalarını sağlar. Bir insan günahlı durumunu görünce ve kurtulmak için Tanrı’ya yalvarınca Kutsal Ruh kurtaran imanı o kişinin yüreğine getirir. Böylece o kişi yeniden doğuşa sahip olur.

Yapmamız gereken, günahımızdan tövbe edip Rab İsa’ya kurtarıcımız olarak iman etmektir. Tanrı’nın işi tövbe ettikten sonra bize ruhsal doğuş vermektir. Yeniden doğuş aracılığıyla Tanrı’nın ev halkı içine alınır ve Tanrı’nın çocukları oluruz. “O’nu kabul edenlerin tümüne (O’nun adına iman edenlere) Tanrı’nın çocukları olma yetkisini verdi.” (Yuhanna 1:12)

Yeniden doğuş bir kiliseden ya da bir papazdan gelmez. Tanrı sözüne göre tövbe edip İsa’yı Kurtarıcımız olarak imanla kabul ettiğimiz zaman Tanrı’nın ruhsal ailesine doğarız.

Artık beklemeyin. Bu gün iman aracılığıyla yeniden doğuşun sevincine girin ve Tanrı sizi bereketlenecek.

Şöyle dua edebilirsiniz;

Yüce Tanrım günah içindeki yaşamımla sana geliyorum. Sevgili Oğlun İsa Mesih’in çarmıhta ölerek günahlarımın cezasını ödediğine ve üç gün sonra dirildiğine inanarak İsa Mesih’i yaşamıma Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Ve şimdi Kutsal Ruhu’nu yaşamıma göndererek yeniden doğmamı sağlamanı istiyorum, beni affedip sonsuz yaşam verdiğin için şükrediyorum.

Rab ve Kurtarıcım olan İsa Mesih’in adıyla,

ÂMİN!