Kölelikten Kurtaran Mesih

03 Mart 13

Kölelik zor bir şeydir. Fiziksel kölelik gibi ruhsal kölelik de olabilir. Bir insanın köle sayılabilmesi için mutlaka zincirlerle bağlı olması gerekmez. Bir kişi cinsel ahlâksızlığın, kumarın, aşırı teknolojinin, yalanın, paranın, nefretin,alkolun kölesi olabilir. Bu gibi arzulara güçümüz yetmediği için bunlar bize efendilik yapabilir.

Yeşaya 49:24
Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi? Zorbanın elindeki tutsak kurtulabilir mi?

Öyleyse insanı kölelikten kim kurtarabilir? Evet Tanrı kurtarabilir. Tanrı kendisini tanımak isteyenlere gücünü gösterir. Ne var ki çoğu zaman insanlar Tanrı’yı tanımakta yarar görmezler.

Romalılar 1:28
Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti.

Eğer yarar görmüş olsalardı Tanrı onları kendi avucunda tutar kölelikten kurtarabilirdi. Günümüz insanı nelere bağımlıdır? Paraya, cinselliğe, kumara, alkole, uyuşturucuya, sigaraya, küfürbazlığa, televizyona, falcılığa, dedikoduya, yalana, Aşırı teknolojiye, zaman öldürmeye, alışverişe, modaya, çalmaya… Kısacası insanlar günaha bağımlıdırlar.

Yuhanna 8: 31-47
İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. “Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?” İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. “Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz. İbrahim’in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben Babam’ın yanında gördüklerimi söylüyorum, siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.” “Bizim babamız İbrahim’dir” diye karşılık verdiler. İsa, “İbrahim’in çocukları olsaydınız, İbrahim’in yaptıklarını yapardınız” dedi. “Ama şimdi beni Tanrı’dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.” “Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır” dediler. İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı’dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”

İsa burada kendisine (yani Mesih’e) iman eden Yahudiler’le konuşuyor. Buna rağmen onlar köleliğin ne olduğunu anlayamıyorlar. Biz kimseye kölelik etmedik diyorlar. Oysa aslında İsa günaha kölelikten bahsediyordu. Günah işleyen herkes günahın kölesidir diyordu. Herkes günah işlemiştir.

Yeşaya 53:6
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Peki bundan nasıl kurtulacağız? “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” diyor (Yu. 8:31). Peki gerçek nedir? Gerçek İsa Mesih’tir. Çünkü “Yol, gerçek ve yaşam benim” diyor (Yu. 14:6). Çünkü bütün Kutsal Kitap ondan söz ediyor. Birkaç örnek verelim:

Yaratılış 3: 15
Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim.

Yeşaya 53:4-5
Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yeşaya 9:6
Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Mika 5:2
Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Kutsal Kitap tüm bu ayetlerde (ve daha fazlasında) Mesih’in geleceğini, günahlarımızı bağışlatacağını, kâhinimiz olacağını, önderimiz olacağını, doğum yerini, nasıl öleceğini, dirileceğini ve Tanrı’nın kendisi olduğunu anlatır. Bunlar nedeniyle yüreğimizde de şüphe kalmaz.

Tanrı Eski Antlaşma’da günahın ücreti ölümdür diyor. kâhinlik sistemi insanların kutsal yaşamaları için getirildi ama günahlar o kadar çok arttı ki Tanrı boğanın kanından iğrenir oldu. O yüzden Tanrı uygun zamanda bizi kurtarmak için tek çare olarak Mesih’i gönderdi.

Mesih’e iman etmeden önce asil bir soydan geldiğim gerçeğiyle övünen biriydim. Ahmet Yesevi’nin torunlarından olduğumu düşünüyordum ve bundan gurur duyuyordum. Müjdeyi duyduğumda ise Tanrı’ya dedim ki “Bana günahlarımı göster, tövbe etmek istiyorum”. Tanrı bana günahlarımı gösterdikçe onların altında ezildim. Gözyaşları içinde tövbe ettim. O kendini beğenen, asaletiyle gurur duyan adam ortadan kalktı. Asil bir günahkâr olmaz. Günahın asaleti olmaz. Asalet Rab’bin sözündedir çünkü kelâm “övünen Rab’le övünsün” diyor (2. Ko. 10:17).

Sorunumuz soyla, iyi işlerle ilgili değildir. Bir insan zaten günahları bağışlandığı için İsa Mesih takipçisidir. “ Konuştuğum bazı kişiler hepimizi Allah yaratmadı mı? Ölünce de hepimiz Onun yanına gideceğiz” diyorlar. Doğrudur, herkes Tanrı’nın karşısına çıkacaktır ama günahı Mesih’in kanıyla bağışlanıp Onun sözünü dinliyenler Ebedi yaşam taçını takacaklardır. Fakat Onu kabul etmeyenler mahkum olup günahtan ayrırmadıkları için İblisle beraber ateş ve kükürt gölüne atılacaklardır.

İsa’dan başka her yol yalandır, boştur. Yol, gerçek, yaşam O’dur. Hayatı İsa’nın dışında hiçbir yerde aramayalım. İsa “Eğer sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz” diyor (Yu. 8:31). “Kimse sizi avucumdan alamaz” (Yu. 10:28).

Yeşaya 55:6
Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın, Yakındayken O’na yakarın.

Hayat nefesimiz varken Tanrı’yı arayalım. Rab sizi bereketlesin.

Dirisu Kilisesi

Hasan Okumuş

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın