İsa Mesih Adil, Kurtarıcı ve Alçakgönüllüdür

8 Aralık 2013

Yaşayan Rab’be şükrediyoruz. Bizim kralımız gerçek kraldır. O Melkisedek’tir. Melkisedek’in anlamı “gerçek kral” demektir. O alçakgönüllü, sevgi dolu, anlayış dolu bir kraldır.

Rab bedene gelmeden önce Zekeriya O’nun gelişiyle ilgili bir peygamberlikte bulunuyor.

Zekeriya 9:9
Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

Burada kutsal Ruh’tan esinlenilmiş gerçek bir haber bize müjdeleniyor. İsa Mesih bizi kurtaran Rab’dir, bize yaşam veren Rab’dir. Adildir ve adaletle davranır. Gelecekte büyük görkemle geldiğinde adaletle davranacaktır. Aynı zamanda alçakgönüllüdür. Alçakgönüllü birisinin yaşamında çok hoş bir görüntü vardır. Yüreğinin yansıttığı yumuşaklık alçakgönüllülüğün bir meyvesidir. Çok fedakârdır, vericidir ve hakkından çoğu zaman vaz geçer. Ayrıca günah taşımak istemez. Bu Rab İsa Mesih’in doğasıdır. Alçakgönüllülükte sevgi vardır.

Bugün dünyadaki nefret, savaş, çekişme ve kötülüğün kol gezdiği doğa nereden geliyor? İblis’ten geliyor. İki krallık vardır: göksel krallık ve karanlığın krallığı. İsa’nın öğrencileri O’ndan kendilerine dua etmeyi öğretmesini istediklerinde İsa duaya “Ey göklerdeki Babamız. Adın kutsal kılınsın” diye başlamıştır. Neden Tanrı’nın krallığı bu kadar önemlidir? Çünkü Tanrı’nın krallığı mükemmel bir krallıktır. Her şeyden önce kutsaldır. Sevgi dolu ve adildir. Orada asla şer bulunmaz. Bu Kral gökteki krallığı kendisine iman edenlerin yüreğine vermek üzere geldi. Hakkımızdan vaz geçmedikçe esenlikte alamayız. Rab diyor: Bağışlayın ki bağışlanasınız. Kötülüğe kötülükle karşılık verme kötülüğü iyilikle yen. Rab’bin doğasına kavuştukça bunu başarabileceğiz.

Mika 6:8
Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Alçakgönüllü olursak görünmeyen Babamız bizimle her zaman konuşacaktır ve biz de O’nun sesini duyacağız. Rab çağlar boyu tüm peygamberlerle ya rüyada ya da vahiyle konuştu ama Musa’yla doğrudan konuştu. Bu neden böyle oldu? Çünkü Musa alçakgönüllüydü. Alçakgönüllülüğünün kaynağı da sevgiydi. Halkına karşı o kadar büyük bir sevgi duyuyordu ki “Beni kitabından sil, onları kurtar” diyebiliyordu.

Gururlu bir yürek esenlikte yaşayamaz. Gururlu kişi diğerlerini aşağı görür. Gururlu kişi kendisi gibi kişilerle birlikte olur. Bu kişiler sürekli birbirlerini överler. Alçakgönüllü insanların içindeyse esenlik ve sevgi vardır. Bu kişilerin kolay kolay düşmanı olmaz. Rab’bi tanımadan önce her birimizde bu tohum işlemekteydi. Ancak yüreklerimizde büyüyen Rab’bin Ruhu sayesinde alçakgönüllülükte büyürüz.

Kutsal Kitap “Birbirinize saygıda yarışın” diyor. Rab’bin sözleri gerçektir, öyleyse Rab’bin sözünü dinleyelim. Rab’bin sözüne değer verdiğimizde Tanrı o sözü bize derin bir şekilde işleyecek.

Rab’bin sözü iki ucu keskin kılıç gibidir; içimize o kadar derin işler. Yeremya “Sözün balyoz gibidir, ateş gibidir” diyor. Balyoz en sert taşı bile parçalar, ateşinse önünde bir şey duramaz.

Rab bütün alçakları yükseltecek, yüksekleri alçaltacaktır. Bütün alçakgönüllüler, Rab’be yönelin. O2nun yüzünü arayın, yaşarsınız.

Rab’bin bu sözlerinin yüreğimize işlemesi için Rab bize lütuf ve merhamet etsin.

Dirisu Kilisesi

Adem Baytekin

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın