Kurtuluşumuzun Üç Aşaması

11 Şubat 2013

Kurtuluşumuzun üç aşaması: Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman.

Sevgili kardeşler, burada olmak benim için bir sevinçtir. Rab ’be şükrediyorum.

Rab dedi ki bana gelin ve bende kalın. Rab olmadan hiçbir şeyiz ama Rab’le birlikte her şeyi yapabiliriz.

Rabbimiz bizi kendisini yüceltmemiz için yarattı. İnsan ilk yaratıldığında Tanrı’yla güzel bir ilişki içindeydi. Şeytan ise insanı günah işlemeye teşvik ederek Tanrı’yla insan arasındaki ilişkinin bozulmasına vesile oldu. Günaha düşmemizden itibaren başımıza gelen bütün olaylar Tanrı sözüne imansızlığımız sebebiyle oldu. İnsan Tanrı’nın sözü yerine şeytanın sözüne güvendi…

Ama Tanrı insanı kendisinden uzak yaşaması için yaratmadı, onun cehenneme gitmesini istemedi. Cehennemi insanlar için yaratmamıştı. Tanrı bu büyük merhametinden dolayı bizim için bir plan hazırladı ve Oğlu İsa Mesih’i gönderdi. Bize yeni bir hayat verdi ve bu hayatta İsa’da kalmamız gerekiyor. Peki, bunu nasıl yapacağız? Önce kurtuluşumuzun üç aşamasına bakalım:

1) Aklanma: Aklanma Romalılar zamanında kullanılan hukuki bir terimdir. Beraat etmek anlamına gelir. Kutsal Kitap’a göre aklandığımız zaman günahımızın cezasından kurtulmuş oluruz.

Romalılar 5:1, 9
Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.

Bu ayetlerden imanla ve İsa Mesih’in kanıyla aklandığımızı görüyoruz. Aklanmak, Göklerin Egemenliğinin kapısından girmek gibidir. Bir son değil bir başlangıçtır. Bununla birlikte aklandığımız anda ölsek bile gözümüzü cennette, İsa Mesih’in yanında açarız. Ne var ki aklanarak günahın cezasından kurtulmuş olsak da günahın gücü hâlâ üzerimizde devam etmek isteyecektir. İkinci aşamada Mesih’e benzemeye gayret ederek bu sorunu ortadan kaldırmaya uğraşırız.

2) Kutsallaşma: Aklanmadan sonra gelen süreçtir. Bu sürecin sonunda İsa Mesih’e benzemek hedeflenir.

Romalılar 8:29
Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.

Kutsallaşma sürecinde günahın gücünden kurtuluruz. Bu aşamada sorumlu bir imanlı gibi yaşamımızı sürdürmeliyiz. Kutsal Kitap’a göre yaşamalı ve gittikçe ruhsal açıdan gelişmeliyiz. Bunu disiplinli bir şekilde yaşayarak yapabiliriz.

Romalılar 6:19-22
Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı’nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır.

Kutsallaşmada sonuç ve hedef Mesih’e benzer olmaktır. Bunun için gayretli olmamız gerekiyor. Günaha kölelikten kurtulup doğruluğun kölesi olmaya doğru adım adım ilerlemeliyiz.

Filipililer 2:12
Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın.

Nereye kadar devam edeceğiz? 3. aşamaya ulaşana, kurtuluşumuzu etkin kılana kadar devam edeceğiz.

3) Yüceltilme:

Göğe alınmak demektir. Aklanan parçamız ruhumuzdur. Kutsallaşma canımızın, yani duygu düşünce ve irademizin değişmesi, Mesih’e benzer kılınmasıdır. Bu aşamada ruhumuzu bedenimize egemen kılmakta ilerleriz. Yüceltilmede ise nihayet bedenimiz değişir. Kurtuluşumuzun bu aşaması göksel bedenler alarak günahın varlığından tamamen kurtulmamızla sonuçlanır.

Görüldüğü gibi kurtuluş geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zamandan oluşan üç zamanlı, üç aşamalı bir süreçtir. İmanlı kişi, yaşadığı sürece bu aşamalardan ikincisinde bulunacaktır. Demek ki bizim için en önemli aşama da budur. Aklanma ve yüceltilme bize bağlı değildir ama kutsallaşma süreci bize bağlıdır. Dua, Kutsal Kitap okuma, övgü, tapınma, kardeşlerle birliktelik gibi konularda gayretli olmamızı gerektirir. Sorumlu bir imanlı gibi davranıp tembellikten kaçınmalıyız. Peki, ne yapmalıyız?

Petrus 1:3-15
Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeş severliği, kardeş severliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih’i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için, ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız, hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Onun için, her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de, bunları size her zaman anımsatacağım. Bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. Rabbimiz İsa Mesih’in bana bildirdiği gibi, bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim.

Görüldüğü gibi gayret göstermek çok önemlidir. Petrus bu ayetlerde dört kere gayret kelimesini kullanıyor. İmanla beraber sahip olmamız gerekten yedi özellikten de söz ediyor. Bunlar erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeş severlik ve sevgidir. İman tek başına yolculuk yapamaz. Bu yedi özelliği kısaca açıklamak gerekirse:

1) Erdem – kutsallık, ahlaksal kusursuzluk, ruhsal cesaret demektir.

2) Tanrı bilgisi – Tanrı sözünü derinlemesine anlayıp öğrenerek bu bilgiye sahip oluruz. Bunun önemi Hoşea’da belirtilmiştir.

Hoşea 4:6 “Yok oldu halkım bilgisizlikten, Sen bilgiyi reddettiğin için, Ben de seni reddedeceğim, Bana kâhinlik etmeyesin diye. Sen Tanrın’ın yasasını unuttuğun için, Ben de senin çocuklarını unutacağım.

Ayrıca gerçek olan Tanrı sözü bizi özgür kılar.

Yuhanna 8:32
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.

3) Özdenetim – Tutkularımıza Kutsal Ruhun gücüyle üstünlük sağlamaktır. Bedenimize hükmetmektir. İsa her imanlıyı disiplinli olmaya çağırmaktadır. Özverili, duada ve Kutsal Kitap okumada disiplinli olmalıyız. Özümüzü denetlemeliyiz. Yaşamlarımızı disiplin altına aldığımızda Mesih bundan hoşnut kalır.

4) Dayanma gücü – Sabretmek demektir. İbrahim vaadine 25 yıl sonra kavuştu. Sabır aynı zamanda Ruh’ un meyvelerindendir.

5 )Tanrı yoluna bağlılık – Her durumda Tanrı’ya bağlı kalıp hedeften sapmamak demektir.

6) Kardeş severlik – Kardeşlerimizi sevmezsek imanımızda aksaklıklar olacaktır.

Yuhanna 13:35
Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.

7) Sevgi – Tanrısal sevgiye, yani agape sevgisine sahip olmamız gerekir. Tanrı gibi sevmek koşulsuz sevmek demektir. Yüreğimizde böyle bir sevgi beslemeliyiz.

Kutsallaşma bizim gayretimize bağlı olmakla beraber bu süreçte ancak Mesih’te kalarak başarılı olabiliriz. İmanla aklandık, imanla kutsallaşacağız ve yine imanla yüceltileceğiz. Kendi başımıza bir şey yapmaya kalkışırsak yasacı olur çıkarız. İmanda, Mesih’te kalmadan bu nitelikleri geliştirmeye çalışırsak Mesih’i hoşnut edemeyeceğiz ve işlerimiz boşa gidecektir.

Dirisu Kilisesi – Misafir Vaiz

Cevdet Özdemir

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın