Kilise Ruhsal Bir Bedendir

19 Ocak 2014

Tanrı İbrahim’e oğlunu kurban et dediğinde İbrahim iman adımı attı ama Rab onun bu acıyı yaşamasına izin vermedi. Fakat zamanı geldiğinde Tanrımız bu acıyı yaşadı ve kendi Oğlu’nun bu acıyı yaşamasına izin verdi. Rab bizi bu kadar çok sevdiği için onu alkışlayalım.

Tanrı sözü Rabbin sofrasında hepimizin bir ekmekten pay aldığını ve böylece hepimizin bir beden olduğunu söylüyor. Hepimizin Rabbi birdir: İsa Mesih’tir. Gökteki Babamız aynı babadır. Bizler ebedi kardeşler olarak gökte yaşayacağız. O yüzden bu bedenin birliği çok önemlidir.

Beden ayrı ayrı üyelerden oluşur. Bedenin sağlıklı olması için tüm üyelerinin sağlıklı olması gerekir. Her şeyi tam olup sadece böbreğinde ya da gözüne ya da ayağında sorun olan bir kişi ne büyük eksiklik, ne büyük zorluk hisseder. Bütün canı orada olur. Bir ayak sakat olduğunda diğer ayak “ben seni taşıyamam ” demez. Böbrekte sorun olduğunda diğer organlar “biz de çalışmayacağız” demez. Aksine bütün organlar hasarlı organın eksikliğini kapatmaya çalışır. Bu da tabi bedene yük yetirir. Bunun gibi kilisenin bir üyesindeki bir bozukluk da bütün kiliseye acı verir.

1.Korintliler 12:12-28
Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur.Ayak, “El olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz.Kulak, “Göz olmadığım için bedene ait değilim” derse, bu onu bedenden ayırmaz.Bütün beden göz olsaydı, nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı, nasıl koklardık?Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir.Eğer hepsi bir tek üye olsaydı, beden olur muydu?Gerçek şu ki, çok sayıda üye, ama tek beden vardır.Göz ele, “Sana ihtiyacım yok!” ya da baş ayaklara, “Size ihtiyacım yok!” diyemez.Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir.Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur.Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı.Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir.Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı.

1.Korintliler 12:4-12
Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir.Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir.Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı’dır.Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor.Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı Ruh’tan bilgi iletme yeteneği, birine aynı Ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı Ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh’tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır.

Tanrı her birimizi bedene yerleştirdi ki bu beden iş görsün. Tanrı bunu yaparken ırk, dil ayırt etmedi. Kutsal Ruhtan bize çeşitli armağanlar dağıttı. Öyle ki kiliseye hizmet edelim.

Çeşitli hizmetler vardır ve bazılarını etkin olarak kilisede görmesek de bu armağanlar gerçektir. Bunlar kesinlikle doğal yetenekten değildir. Direk Kutsal Ruhtan verilen armağanlardır. Kutsal Kitap Tanrı’nın önünde kimsenin boş olmadığını söylüyor. Yani kutsal Ruhtan yeniden doğduysak hepimizin bir veya bir kaç ruhsal armağanı vardır.

Kilise dünyanın ışığıdır. Tanrı kiliseye yaşam haberini duyurma görevini vermiştir. Kilisenin direk baş olan İsa Mesih’le ile ilişkisi vardır. Bedenin başı İsa Mesih’tir. Bedeni beyin yönetir. Tanrı’dan armağanlar dileyelim. Tanrı bizi bereketle’mek istiyor. Kutsal Ruhu aldıysanız mutlaka Mesihin tanığısınız.. Ayrıca Kutsal Kitap daha büyük armağanları da isteyin de diyor. Demek ki elimizdeki armağanların değerini bilmekle birlikte daha fazlasını da Rab’den istemeliyiz.

Kutsal kitabın belirtiği gibi çok sayıda üye ama tek bir beden vardır. Demek ki kilise olarak bir hizmete, Tanrı’nın birliğine çağrıldık. Kutsal Ruhu alan herkes Tanrı’ya sormalıdır: beni nerede kullanmak istiyorsun. Peygamberlik, dillerle dua, cömertlik, başkalarına hizmet etmek, Şifa armağanı, İncili yayma ve benzeri armağanları almak için ısrarla dua edin. Hepiniz Mesih’te değerlisiniz. Rab her birinizi kullanmak istiyor. “Ben kilise için ne yapabilirim. Kiliseyi nasıl ileri götürebilirim.” Her bir hizmet önemlidir. Önemsiz bir hizmet yoktur.

Örneğin bir tapınma hizmeti düzgün yapılmazsa ahenk nasıl da bozulur. Yemekten sonra bulaşıklar yıkanmazsa mutfak hizmeti devam edemez.

Tanrı bizi birbirimizi güçlendirmek ve destek olmamız için çağırdı. Bensiz kilise eksik kalır demeliyiz. Vicdanen bu sorumluluğu taşımazsanız kilise sadece bir kurum gibi olur. Bir süre sonra bereket de alamazsınız. Kilise için kaygı duymuyorsak bir yanlışlık var demektir.

Hamdolsun, kilisemiz iyi durumdadır üyeler birbirini seviyor. Ancak gevşememeliyiz ki birlik bozulmasın. Sevgimiz tam olsun. Bir üye bereketli olduğunda kilise bereketleniyor. Aynı şekilde bir üye zayıfsa, kiliseden uzaklaşıyorsa yine kilise etkilenir. Beden olduğumuzu bedene hizmet için seçildiğimizi birbirimizi teşvik etmek için çağrıldığımızı unutmayalım. “Mesih’in Ruhu sende olduğu için değerlisin kardeşim” diyelim. Birbirimize değer verelim.

Kutsal Ruh sizi bereketlesin ve iyi hizmetkârlar yapsın. Hepimiz Pavlus değiliz ama küçük pavluslar, hizmetkârlar olabiliriz. Unutmayın, diğer dünyadaki hazineler bitecek ama kilisenin birbirine olan bağı ve sevgisi ebediyen kalacaktır. Rabbin sevinç ve esenliğinde kalın.

Dirisu Kilisesi

Bedri Peker

Ancak İsa Mesih Aracılığı İle Tanrı’yı Tanırız

12 Ocak 2014

Allah’ımız yaşam veren gerçek kaynaktır. O yaşayan ırmak gibidir. O’nun her şeyi güzeldir ve bizi kendi benzerliğinde değiştirmek için O kutsal Olanı gönderdi. O’nun ikinci gelişine kadar O’nu ilan edelim, O’nu yüceltelim diye O’nu gönderdi. Kutsal Kitap’ta tanrısal sözü bize ulaştırdı. O’na tapınıyoruz. Gerçek Allah’a, gerçek Baba’ya ait olduğumuza imanımız olsun. Kutsal Kitap ve peygamberlikler içinde Mesih’in gelişine dair birçok tanıklık vardır.

1.Korintliler 1:30-31
Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi, “Övünen, Rab’le övünsün.”

Biz Oğul sayesinde Tanrı’dayız. O bizim için gerçek bilgeliktir. Gerçek bilgelik Tanrı’yla yüz yüze görüşmek, O’nu tanımaktır. İsa Mesih’in O’ndan çıkan öz cevheri olduğuna iman ettiğimizde Kutsal Ruh içimize girip bize Tanrı’yı tanıtıyor.

1.Korintliler 2:10-16
Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhu’ndan başkası bilemez. Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. “Rab’bin düşüncesini kim bildi ki, O’na öğüt verebilsin?” Oysa biz Mesih’in düşüncesine sahibiz.

Hangimiz bir başkasının ruhumuzu tam olarak bilmesini ister? Burada insani düşünceyle tanrısal düşünce arasındaki farkı görüyoruz. Bu Tanrı’nın derin merhametinden gelen bir şeydir.

Mısır’dan Çıkış 34:5-6
RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını RAB olarak açıkladı. Musa’nın önünden geçerek, “Ben RAB’bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.

İsa RAB’bin kendisidir. İsa gelince bizim bilgeliğimiz oldu. Bize Tanrı’yı tanıttı, kendimizi bize tanıttı, günahlarımızı gösterdi. Tanrı’nın krallığı sevgi ve sevinç krallığıdır. O’nun krallığında asla acı, keder, üzüntü, şehvet ve murdar şeyler olamaz. Tanrı’nın krallığı esenlik krallığıdır. Şeytan’ın krallığı ise karanlık krallığıdır.

Rab’bin sözüne önem verelim. Yüreklerimizi nadasa bırakalım öyle ki sözü kabul eden, yumuşak bir yürek olsun. Çobanlıktan gelen birisi olduğum için nadasın nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını bilirim. Nadas edilmek istenen toprak önce sabanla alt üst edilir. Böylece dıştaki dikenli otlar derinlere gömülür ve yaz boyunca güneşin kavurmasıyla kurur giderler. Sonra sonbaharda toprağın özlemle beklediği yağmur toprağı yumuşacık yaptığında artık tohum ekilmeye hazır hale gelir. Yüreğimiz de böyle olursa Rab’be hizmet etmek sevinç verir. Kutsal Ruh’la yaşamak büyük bir sevinçtir.

Ancak Kutsal Kitap okumalı, anlamalı ve sevinmeliyiz. Yüreğimiz O’nun varlığıyla dolmalıdır. Ancak o zaman bunun tadına varabiliriz. Tanrı’nın sözü bir tohum gibi yüreğimize ekilmelidir. Ancak o zaman ürün verebiliriz.

Bu yüzden Rab’bin sözüne önem vermeliyiz. Kutsal Ruh’u alan bizler Rab İsa Mesih’in kutsallığına her şeyden fazla dikkat etmeliyiz ki Ruh incinmesin. İsa şöyle dedi: Müjdelediğinizde sizi dinleyen beni dinlemiş olur, beni dinleyen de beni göndereni dinlemiş olur. Rab kendine gelen herkese kucak açar, kendisine karşı duranı ise gerçekten yargılar. Rab’bin Ruhu’nun dokunduğu her yer iyileşir. Rab İsa Mesih sizleri çok bereketlesin.

Dirisu Kilisesi

Adem Baytekin