Ellerimizi Rabbin Tahtına Doğru Kaldırmak

01 06 2012

Rab İsa’da hepinize esenlik olsun. İsa Mesih içeri girdiğinde onikilere “Size esenlik olsun!” dedi. Biz de birbirimizi böyle selamlıyoruz.

Bugün ruhsal hayatımızda önemlli olan bir konuya değinmek istiyorum. Dua hayatımız nasıl? Rab’le ne kadar zaman geçiriyoruz? Sıkıntılarımızı İsa Mesih’in önüne nasıl getiriyoruz?

Dua hayatı, imanlı hayatının oksijeni gibidir. Ruhani hayatımıza baktığımızda dua hayatımızın çok önemli olduğunu anlayacağız. Tanrı’yla olan diyaloğumuz koptuğu zaman hayatımıza acı ve sıkıntı geldiğini görürüz.

Mısır’dan Çıkış 17:8-16’ya bakacağız:
Amalekliler gelip Refidim’de İsrailliler’e savaş açtılar. Musa Yeşu’ya, “Adam seç, git Amalekliler’le savaş” dedi, “Yarın ben elimde Tanrı’nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım.” Yeşu Musa’nın buyurduğu gibi Amalekliler’le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki, Musa’nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa’nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa’nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. RAB Musa’ya, “Bunu anı olarak kayda geç” dedi, “Yeşu’ya da söyle, Amalekliler’in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim.” Musa bir sunak yaptı, adını “RAB sancağımdır” koydu. “Eller Rab’bin tahtına doğru kaldırıldı” dedi, “RAB kuşaklar boyunca Amalekliler’e karşı savaşacak!”

Burada bir savaş olduğunu görüyoruz. Karanlık bir halkla Tanrı’nın halkı arasında bir savaş. İsa Mesih bugün bizlere ruhlara ve nefsani arzulara karşı da savaştığımızı söylemektedir. Musa’nın kolları kalkınca zafer geliyordu ancak Yeşu’da güç yoktu; zafer Tanrı’dan geliyordu. Musa’nın kolu düştüğünde orada bulunan dua takımı durumun farkına vararak bir taş bulup Musa’yı onun üzerine oturttular. Harun ve Hur Musa’nın kollarını kaldırdılar. O zaman Tanrı halkı yine güçlendi ve düşman yine kaçmaya başladı. Tanrı’ya kalkan el cevap alıyordu. Biz kendi gücümüzle mi galip oluyoruz? Böyle sanıyorsak çok yanılıyoruz. Galibiyet Tanrı’dan gelir. Bu bedende oldukça savaşımız devam edecektir. Bu savaşta galip gelmek istiyorsak bizler de ellerimizi Tanrı’nın tahtına doğru kaldırmalıyız.

İlk iman ettiğim zamanlarda çok dua ederdim. İman eden diğer kardeşlere baktığımda, hizmette oldukça aktif oldukları halde dua hayatlarının olmadığını görerek şaşırdım. “Acaba Tanrı böyle de mi çalışıyor?” diye düşündüm. Belki bir süre bu şekilde hizmet edebiliriz ancak dua etmezsek takatimiz kalmaz. Dua hayatı olmadan, çalışmayan arabanın aküsünün boşalması gibi bizim de gücümüz biter ve mağlup oluruz. Dua ettiğimizde ise zafer vardır. Eller Rab’bin tahtına kalktığında düşmanın getirdiği yaralar gidecektir. Yahve Nissi “Rab sancağımdır” demektir. Tanrı bizim zafer kazanan sancağımızdır. Dirisu kilisesi olarak Rab’le sevgili olmak istiyorsak O’nunla zaman geçirelim. Dünya, sevgilimiz gibi davranan bir hırsızdır. Bizden çalıp gider. Bizim asıl sevgilimiz İsa Mesih’tir. Hiçbir insan size İsa Mesih’in söylediği söz kadar bize can veren bir söz söyleyemez. Türkiye’deki kiliselerin dua hayatı çok düşük seviyelerdedir. Rab bizi uyanık tutsun. Zaferin nereden kaynaklandığını hatırlayalım.

Tarihler 7’de Tanrı “Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır” der. Tanrı’nın gözü aynı zamanda Oğlu’nun üzerindedir. Oğlu’na dua edersek duamıza cevap verir.

Yeşaya 56:7 Kutsal dağıma getirip Dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla* kurbanları Sunağımda kabul edilecek, Çünkü evime ‘Bütün ulusların dua evi denecek.”

Rab bizi dua evinde sevindiriyor. Rab’be yakardığımızda o bize cevap verecek biz de sevineceğiz.

Luka 5:15-16 Ne var ki, İsa’yla ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa’yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.

Bu ayetler bizim için açık bir örnektir. İsa Mesih hizmetini yapıyor ama bir zaman sonra ıssız bir yere çekilip Baba’yla zaman geçiriyor. Başka bir ayette de “adeti olduğu üzere dua ederdi” diyor. Tanrı Oğlu bile duaya gereksinim duyuyorsa acaba biz ne haldeyiz? Dua, Tanrı’yla zaman geçirmek ve konuşmaktır. Konuşmak çift taraflıdır; biz O’nunla konuştuğumuz gibi O’nun da bizimle konuşmasına fırsat vermeliyiz. Biz konuştuktan sonra O’nun da konuşmasını beklemeliyiz. Kutsal Ruh’un gücü bizi duaya yönlendirsin. Bizim kendisine dua ettiğimiz gibi Tanrı da bizimle konuşmak ister. Hedefi tam vurmak için Tanrı’yı dinlemeliyiz. Tanrı’yla sakin zaman geçirirsek ondan bereket, esenlik, sevinç alırız.

Efesliler 6:18-20 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde’nin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde’yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.

Her türlü dua ve yalvarışla diyor… Demek ki, sevgili kardeşler, kilisenin kardeşliğinin devam etmesi için tam bir adanmışlıkla dua etmek gerekiyor. Pavlus da, yorulmaması ve müjdeyi duyurabilmesi için kendisi için dua edilmesini istiyor. Tanrı işi, düşmana karşı kudretle gidecek Ruh’un işidir.  Bayanlar ev işi yaparlarken, yemek yaparlarken dua edebilirler. Dua ettikçe işleriniz daha bereketli olur ve çabuk biter. Önünüze çıkan engeller kolayca aşılır. Rab bizi uyanık tutsun. Her zaman Kutsal Ruh’un denetiminde olalım. Gevşemeyerek duamıza devam edelim.

Mezmur 34:15 RAB’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, Kulakları onların yakarışına açıktır.

Rab’bin gözleri İsa Mesih’e iman etmiş, Kutsal Ruh’u almış olan kişilerin üzerindedir. ‘Söyle, oğlum, kızım, ne istiyorsun?’ diye sorar. Ancak O’nun isteği uyarınca dua etmeliyiz. Benliğimizin istekleri uyarınca dua edersek cevap alamayız; Tanrı bize çarmıhı işaret olarak verir. Ruh’un isteğini ve amacını arayın, o zaman ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Tanrı, Kutsal Ruh’un isteği uyarınca bizi seçti. Yine bu istek uyarınca dua edersek Tanrı bizim için iyi olanı verecektir. Biz Tanrı’nın evlatlarıyız. İsa Mesih’in gözünde çok değerliyiz. İsa Mesih’in Babası’yla zaman geçirmesi gibi bizler de bugün Babamız’a zaman ayıralım. Ellerimiz havada olsun Rab zafer bize verecektir. Eğer böyle yapmıyorsak bu vaaz bugün bize bir uyarı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın